Hvordan snakke med barn om krig

Det er ingen tvil om at barn og unge får med seg mye av hva som skjer i verden gjennom sosiale medier, TV, radio eller fra andre personer, og det er mange inntrykk. Temaet krig og konflikt vil påvirke og kan gjøre barn bekymret. Det kan være vanskelig å snakke med barn om krig, og World Organization of the Scout Movement har samlet noen gode tips til hvordan du som leder eller rover kan håndtere det.
Hvorfor

For å gjøre det lettere å vite hvordan du som peff/ass eller leder kan snakke med speiderne dine om krig.

Fremgangsmåte

Bør jeg ta opp temaet krig hvis det er på nyhetene?

Det er uten tvil et vanskelig spørsmål. Det er usannsynlig at barn ikke får med seg nyheter om krig eller at de ikke føler seg påvirket av slike nyheter.

Hvis du er usikker på om du skal ta opp temaet, bør du la det være opp til gruppen. Spør i begynnelsen av møtet hvordan de har det, eller hva de har opplevd i løpet av dagen. Hvis noen speidere engster seg  vil de mest sannsynlig nevne det, og andre kan følge opp. Dersom gruppen tar det opp på egenhånd, kan du følge punktene ovenfor. Hvis emnet ikke kommer opp, kan det hende det ikke er rett tidspunkt å ta det opp med dem.

 

Hvordan skal vi reagere når barn tar opp temaet - krig - på et speidermøte eller et arrangement?

La oss møte deres behov for å snakke om temaet. Sett av tid til å snakke sammen, selv om det er på bekostning av en annen planlagt aktivitet. Det kan være utfordrende for speiderne å fokusere på de planlagte aktivitetene hvis de føler seg engstelige eller distraherte.

La oss skape et rom for dialog. La oss skape et trygt rom og oppfordre de unge til å dele sine bekymringer, oppfatninger og perspektiver som er nødvendig for å hjelpe dem med å forstå situasjonen og deres følelser. Dette kan også hjelpe dem med å ha en mer åpen dialog med andre familiemedlemmer og venner.

La oss være gode lyttere og vise barn at vi er interessert i hva de tenker og føler.

La oss spørre hva de vet om emnet, for å forstå hva de allerede har forstått. Dette kan være et springbrett for samtaler videre.

La oss legge til faktabasert informasjon om hva som skjer, slik at speiderne forstår helheten. La oss svare på en pålitelig og saklig måte om de har spørsmål. Husk at du må tilpasse kommunikasjonen og informasjonen i forhold til speidernes alder. Vi vil ikke at barn skal avslutte samtalen med enda større frykt for krig.

La oss ikke redusere alvoret i krigen, men likevel huske på at ikke alle har behov for å få informasjon om voldelige eller blodige detaljer om hva som skjer, spesielt ikke de yngste.

La oss holde oss til fakta, uten spekulasjoner. Ikke snakk om ting som kan skje i fremtiden, spesielt ikke forferdelige ting som kan skje.

La oss gjøre det klart at vold ikke er en god måte å løse konflikter på. Det er ikke lov å krenke andres rettigheter eller internasjonale rettigheter. 

La oss oppmuntre barn til å føle empati med de som er direkte eller indirekte berørt av krigen. De som er berørt trenger ikke være langt unna - kanskje speiderne kjenner noen i klassen som selv har vært berørt av krig eller deres familiemedlemmer. Husk at selv om speiderne ikke har vært berørt av krig selv, kan de likevel være bekymret for andre i konfliktområder.

La oss snakke med speiderne om hva vi kan gjøre for mennesker som er berørt av krig. Hva er våre alternativer som en gruppe og som enkeltpersoner. Det kan være mulig å gi økonomiske bidrag til en pålitelig offentlig innsamlingsaksjon og støtte med materiell. Det kan også hjelpe med en enkel forståelse, medfølelse og vilje til å hjelpe i fremtiden ved behov.

La oss snakke med barn og unge om hvor de finner informasjon og hvordan de kan gjenkjenne og skille ut falske nyheter. La barna vite at de kan snakke med voksne de har tillit til, når de føler seg engstelige eller har spørsmål. Snakk sammen om hvordan speidere kan finne pålitelig informasjon, gode kilder og skille ut falske nyheter. Desinformasjon (falsk informasjon) er en del av kriger og konflikter, og vi må utruste unge til å være kritiske til det de leser og hører.

La oss anerkjenne de som hjelper og er frivillige, slik at barn vet det. Selv om det er noen dårlige mennesker i verden, er det flere snille og støttende.

La oss snakke med barn om de som bryr seg om felles trygghet - som speiderledere, politifolk, samfunnsledere, leger, sykepleiere og mange andre.

La oss være gode forbilder. Det er viktig for unge mennesker å se hvordan vi tilnærmer oss ting. Hvordan jobber vi med vår egen frykt, slik at vi kan støtte de som er usikre og redde? Hvordan kan vi hjelpe? Det å se hvordan voksne klarer seg og hjelper seg selv og andre i disse situasjonene, vil hjelpe speiderne med å takle sin egen frykt.
 

Hva annet er greit å vite?
Speidere i Storbritannia har satt sammen noen aktiviteter du kan bruke i gruppen for å hjelpe speiderne å lære og ha det bedre i fellesskap.

Det er mulig at barn som føler seg engstelige ikke ønsker å delta på aktiviteter eller utflukter, og som heller vil være sammen med familien. La oss respektere det.

Hvis du legger merke til et gruppemedlem som virker spesielt engstelig, eller en speider som har en betydelig endring i atferd, eller lignende, sørg for å varsle foreldrene deres. Du kan dele denne informasjonen med foreldre, for å hjelpe dem med disse samtalene hjemme.

Noen ganger presenterer speideren nye og vanskelige utfordringer - for eksempel det å være støtte for unge mennesker i en tid da ordet "krig" blir ofte brukt. Vi har nylig håndtert utfordringer med Covid-19 og vi har bevist at vi kan møte store utfordringer sammen slik at vi kan skape en bedre tilværelse for barn og unge. Vi vil fortsette å tilby deg støtte i hvordan du kan håndtere og reagere på hendelser som påvirker våre speidere.

 

Referanser

Forfatter: Bára Tichavová - Rozárka
Vice President and Youth Programme Commissioner ved Junák - Czech Scouting

© 2022. World Organization of the Scout Movement. Gjengitt med tillatelse.

Oversatt av Norges speiderforbund

 • Publisert: 23.03.2022
 • Forfatter: NSF

Del saken

 • Vandrer
 • Rover
 • Leder
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Fagstoff
 • 90 min +++
 • 60 - 90 min
 • 30 - 60 min
 • 0 - 30 min
 • Ute
 • Inne