Trygge og inkluderende møter

Speideren ønsker å være en attraktiv arena for læring og utvikling av barn og unge. Hvis vi skal lykkes med dette, og nå enda flere, må aktivitetene våre være og oppleves som relevante, inkluderende og trygge.

Det finnes mange potensielle nye medlemmer som tilhører målgrupper vi ikke er så flinke til å nå. Og det finnes minst like mange barn som av en eller annen grunn føler seg utenfor på skolen eller på en del populære fritidsaktiviteter. Hvordan vi i speideren møter disse, og alle andre barn og ungdommer, er avgjørende for om de blir hos oss, og dermed får oppleve det fine fellesskapet vi er så stolte av.

Det å være en inkluderende organisasjon krever at vi ser på organisasjonskulturen og tradisjonene våre med nye øyne. Lederne våre skal være til stede for barn og ungdommer når de har behov for å bli sett eller hørt. Samtidig må vi arbeide aktivt for at det ikke skjer ekskludering, mobbing, vold eller andre typer overgrep i forbindelse med speideraktiviteter. Noe av det som er felles for alle formene for ukultur og maktmisbruk, er at de gjerne foregår uten at medlemmene selv er oppmerksomme eller bevisste på dem. Så heller enn å innføre strenge regler og forbud, ønsker Norges speiderforbund å fokusere på hvordan bevisstgjøring rundt verdier som åpenhet, inkludering, trygge voksne, vennskap og respekt kan brukes som forebyggende tiltak i arbeidet mot alle typer ukultur og overgrep.

Dette kommer til å være et viktig fokusområde for Norges speiderforbund framover under overskriften «Trygge og inkluderende møter». Arbeidet skal bidra til å skape bevisste og trygge barn og ledere som har mot til å handle hvis de opplever mobbing, ekskludering eller andre overgrep, og ikke bare i speidersammenheng, men også ellers i samfunnet.

Nytt aktivitetsmateriell og andre hjelpemidler

Prosjektet har fått støtte fra LNU, og kommer blant annet til handle om å

  • øke kunnskap om barns rettigheter, og om bevissthet rundt ledernes rolle som trygge voksne
  • utvikle og gjennomføre relevante og tilpassede aktiviteter og kurs for speidere og ledere for å forebygge ukultur og overgrep i forbindelse med speideraktiviteter
  • utvikle verktøy som viser speidergruppene (og andre organisasjonsledd) hvordan de kan skape trygge og inkluderende aktiviteter og arenaer
  • tydeliggjøre nasjonale rutiner og anbefalinger

Alt materiellet utviklet i dette prosjektet vil du kunne finne på denne siden (det legges ut fortløpende). Materiellet vil bli rettet mot både speidere, patruljeledere, ledere i enheter, grupper, kretser og foreldre og potensielle nye medlemmer. Se i boksen til høyre eller nedenfor.

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen