<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Årsrapportering fra grupper

Alle speidergrupper skal levere inn årsrapport, regnskap og årsmelding innen 31. mars hvert år. Årsrapportskjemaet skal inneholde informasjon om gruppestyret, avholdt årsmøte, regnskap med mer som skjedde i foregående år.

Alle speidergrupper skal levere årsrapport i medlemssystemet Min speiding innen 31. mars hvert år for fjoråret.

Årsrapportskjemaet skal fylles ut av enten gruppeleder eller to gruppestyremedlemmer. Årsrapportskjema finner alle gruppeledere og gruppestyremedlemmer under sin gruppe i medlemssystemet (og varsel ved innlogging).

Har du spørsmål om utfylling, ta kontakt med forbundskontoret.

Alle speidergrupper skal levere årsrapportskjema med følgende vedlegg:

 • Årsmelding for fjoråret (godkjent på gruppetingets årsmøte i år)
 • Årsregnskap for fjoråret (godkjent på gruppetingets årsmøte i år)

Informasjon om årsrapportering for kretser finner du på kretssidene.

ÅRSRAPPORTSKJEMA 

Årsrapportskjema ligger i medlemssystemet, følgende opplysninger skal fylles ut:

 • Fakta om gruppa: Navn, gruppenummer (fire siffer), organisasjonsnummer, krets, kommune og fylke og annen informasjon.
 • Om gruppetingets årsmøte gjennomført i foregående år, valg av gruppestyre og navn på disse. (se NSFs lover § 2-2)
 • Regnskapstall til momskompensasjonssøknad
 • Gruppas kasserer/regnskapsfører
 • Gruppas revisor
 • Bekreftelse på at gruppa hadde minst 5 betalende medlemmer under 26 år ved årsskiftet (hvis det stemmer)
 • Kort beskrivelse av en aktivitet i gruppa i foregående år
 • Tilknytning til eventuelle stiftelser
 • Gruppas eiendommer (hus, hytte, båt)
 • Gruppas årsmelding og årsregnskap for foregående år skal vedlegges

Hvorfor er dette viktig?
Opplysningene i årsrapportskjemaet danner grunnlag for nasjonal grunnstøtte (statsstøtte) til forbundet fra Barne- og likestillingsdepartementet og for tildeling av Frifond-støtten til forbundet. Støtten beregnes på grunnlag av tellende lokallag. Speidergruppa (laget) er tellende når vi ved innsendt årsrapportskjema og revisorattesterte statistikker kan dokumentere at gruppa er aktiv og har minst 5 medlemmer under 26 år som har betalt medlemskontingent.

Manglende innsending av dette skjemaet fra gruppene gir mindre offentlig støtte til speiderarbeidet nasjonalt og lokalt. Gruppa vil ikke få mulighet til å søke Frifond-midler eller momskompensasjon og får heller ikke utbetalt sin del av f.eks. restbeløpet fra Frifond.

Speidergrupper som er tilknyttet et korps går inn under ordninger for korpsets organisasjon. Årsrapportskjema leveres likevel til Norges speiderforbund, og videresendes av forbundet til korpsene.

Når og hvor?
Fristen er 31. mars hvert år for foregående år. Skjemaet fylles ut og signeres i medlemssystemet.

Forbundskontoret
Telefon: 22 99 22 30 (mandag til fredag kl. 09-15)