<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Unge ledere eller rovere?

Det er ikke enkelt å rekruttere og beholde ledere i roveralder. Det er mange som ønsker først og fremst å være rovere, og det er helt naturlig. Andre ser lederrollen som en naturlig fortsettelse av speidertiden. Det er viktig at alle, uavhengig av hva de velger, får mulighet til å bidra i gruppa på den måten som passer for dem.

Det finnes mange løsninger på leder-rover-spørsmålet rundt om i speider-Norge. Og selv om det ikke finnes noe fasit, er de fleste enige om at det er viktig å la de unge få muligheten til å prøve seg, og å ha troen på dem.

Noen utfordringer som kan oppstå underveis er:

  • Det er vanskelig å legge utfordringene for denne aldersgruppa på et riktig nivå.
  • Enten er de «gamle» lederne i veien eller så får man som fersk, ung leder for mye ansvar.
  • Det er for dårlig kommunikasjon og lite samarbeid mellom gamle og unge ledere.
  • Tilliten til unge/ferske ledere er lav blant de eldre, mer erfarne lederne.

Utfordrende balansegang

Balansen mellom det å være aktiv i et rovermiljø og det å ha forpliktelser som leder, er utfordrende for mange. Det blir vanskelig å holde på både som leder og som rover. Eventuell ledermangel i gruppa kan tvinge mange rovere inn i lederrollen tidligere eller i større grad enn de selv ønsker.

Fokus på rovere i kretsen

Flere kretser jobber aktivt med – eller ønsker å jobbe med – å skape et rovermiljø i kretsen, på tvers av gruppene. Å tilby egne aktiviteter for roverne, arrangere roversamlinger med stor vekt på det sosiale, er noe av det som kan løfte roverarbeidet i kretsen. Et godt fungerende roverombud og kjennskap til situasjonen i gruppene er viktige suksessfaktorer i dette arbeidet. 

Foto: Trond A. Nordby