<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Grafisk profil

For at speideren skal nå best mulig gjennom med sitt budskap, er det viktig med en synlig, tydelig og enhetlig grafisk profil.

Den er viktig for å profilere organisasjonen, og for å kommunisere de verdiene speideren står for. Den grafiske profil gjelder for hele organisasjonen, og skal sikre et enhetlig uttrykk. En grafisk profil handler om helhetstenkning og gjenkjennelse. Her finner du forbundsmerket (logo) og informasjon om farger og fonter (skrifttyper).

For bestilling av skilter, flagg o.l. til gruppa/kretsen/korpset, ta kontakt med Speider-sport som vil hjelpe dere med bestilling og utforming.