<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Intern kommunikasjon

Intern kommunikasjon i speidergruppa handler om å inkludere foreldrene i det som skjer i speidergruppa på en måte som er tilpasset deres behov.

Dialog med foreldre
Foreldre er viktige støttespillere for gruppa! God og positiv kontakt mellom foreldrene og gruppas ledere bidrar sterkt til at foreldrene vil være med på laget. Hvis lederen kjenner speidernes familie og bakgrunn, blir det lettere å forstå hvilke forutsetninger og behov de har. Ikke minst er det viktig at foreldre forstår målet med speiding og våre arbeidsmetoder. 

Dialogen kan bidra til å redusere eventuelle bekymringer foreldrene har for å sende barna sine på turer med speideren. Dessuten er god oppfølging/oppmuntring hjemmefra av stor betydning for speidernes deltakelse.

Ha jevnlig kontakt med foreldrene, sørg for at kontaktinformasjon til deg som gruppeleder og til alle enhetslederne er lett tilgjengelig for foreldrene.                                                                                                                                           

Tips til hvordan ha god kontakt med speidernes foreldre:

  • Arranger godt forberedte og informative foreldremøter i hver enhet minst én gang i året. Informer om terminlista, aktivitetene, og sommerens leir. Be foreldrene notere seg når det er turer, og oppfordre dem til å være drahjelp for å få speiderne ut på tur.
  • Ikke snakk for mye i speidertermer. Det er ikke alle som vet hva «fettfelle», «gapahuk», «peff» eller «rover» betyr. Ta dere tid til å forklare slike ord.
  • Få alle foreldres kontaktinformasjon. Lag gode rutiner for å sende ut informasjon.
  • Skap trygghet for at foreldrene vet hvor barna befinner seg på turer. Hemmelig tur kan nok være spennende for speiderne, men mamma og pappa vil nok vite hvor de er og med hvem, og hvordan de kan nå ansvarlig leder.
  • Inviter foreldrene til å være med på eller besøke noen av gruppas arrangementer i løpet av året.
  • Sørg for at alle foreldre vet hvor de kan finne terminlista og annen nyttig informasjon.
  • Vær ekstra oppmerksom på nye foreldre. Sørg for at disse får informasjon om gruppa, hva som skjer på møtene, sikkerhet på tur og leir, og at de får hilse på lederne i gruppa. Kjente fjes er viktig!
  • Vær tidlig ute med terminlister og invitasjoner til foreldremøter, slik at turer og leirer får plass i planene til travle familier.

Ha ett eller to familiearrangementer i året der alle speidere og foreldre møtes. Da kan foreldrene bli kjent både med speiding, med dere som ledere og med foreldrene til de andre speiderne. Dette kan bidra til tryggheten og motivasjonen deres for å sende barna ut på tur og leir.