Krisekommunikasjon

Oppstår det en krise eller en ulykke, er det viktig at riktig kommunikasjon kommer raskt fram til riktige personer.

Mediehåndtering ved en krise

Kontakt med media kan kreve mye tid og kan ofte være vanskelig å håndtere dersom en ikke har gjort dette før. Det er derfor lurt å finne en egen kontaktperson som kan ta seg av dette. Her er et utdrag fra «Sikkerhet på tur». Du laster ned hele fra denne siden.

Se også Beredskapsplanen vedtatt av Speiderstyret 2020.

Intern varsling - Speidernes beredskapstelefon 09 123

Så snart som mulig etter at nødetat er varslet skal Speidernes beredskapstelefon 09 123 varsles.
09 123 skal varsles i tilfeller der:

 • Speiderne har vært i kontakt med nødetater
 • Nødetater ikke har vært varslet, men der alvorlighetsgrad/omfang er av en slik art/størrelse at hjemmeleder finner det naturlig å varsle oppover internt
 • Speidere har vært utsatt for en hendelse som man må anta vil kunne få negativ medieoppmerksomhet, eller der det er fare for NSFs omdømme på kortere eller lengre sikt.

Speidernes beredskapstelefon 09 123 tar imot melding og bistår i tråd med beredskapsplanen.

Hvem sier hva?

 • Spesielle hendelser og ulykker er det normalt speidersjefen som uttaler seg til media om (se kriteriene for varsling ovenfor).
 • I mange tilfeller er det hensiktsmessig at den som er erfaringen nærmest, svarer media. Ved ulykker ute i gruppene, kan dette være gruppeleder, gruppeassistent eller en annen person i gruppa som egner seg godt som talsperson. 
 • I ulykker der politiet er innblandet, er det etter hvert de som «eier» informasjonen. Det er politiet som uttaler seg om dødsfall, redningsaksjoner og selve søket etter savnet person.
 • Helsetjenesten uttaler seg om medisinske tilstander.

Hvordan går vi fram?

 • Det er ikke hensiktsmessig at mange ulike personer uttaler seg til media. Når uhellet er ute, må gruppeleder finne en «pressekontakt».
 • Som kontaktperson må du prøve å skaffe et overblikk over situasjonen. Gi mest mulig sikker informasjon. Du trenger ikke uttale deg om alt som ennå er uklart.

Når kontakter vi selv media?

 • Det er ofte hensiktsmessig å sende ut pressemelding eller på annen måte selv kontakte media og opplyse om hendelsen. Dette kan gjøres i samråd med forbundskontoret og, der det er aktuelt, med forbundets kriseledelse.
 • I mange tilfeller går det likevel så fort at mediene vet om saken før man rekker å ta kontakt.
 • Ved mindre ulykker, som et brukket bein eller andre hendelser som kan skje på tur og leir, er det ikke naturlig å ta kontakt med media.

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv