<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Møte- og turplanlegging

Planlegging er mer enn å sette opp terminliste med møter og turdatoer. Det er også å bestemme hva som skal skje, hvordan det skal gjennomføres, og hvem som skal gjøre hva.

Møteplanlegging

Hvis dere bruker litt tid på å detaljplanlegge i forkant, vil dere ha lagt et godt grunnlag for forberedelse av møtet, og selve møtet vil være lettere å gjennomføre. Dessuten vil speidernes utbytte fra møtet sannsynligvis bli større. Det er masse forskjellig dere kan gjøre på møter eller turer! Men for å gi møtet både bedre variasjon, struktur og flyt, bør dere ha med noen hovedelementer som går igjen.

Møteforberedelser:

 • Lag en møteplan basert på stikkord fra terminlista.
 • Fordel oppgaver. Avtal med eventuelle eksterne hjelpere.
 • Forbered utstyr, fagstoff, programmateriell, utskrifter, eksempler osv.
 • Informer speiderne om forberedelser/klær/utstyr/oppmøtested og -tidspunkt.

Husk å tenke på følgende:

 • Er møtets innhold relevant (gir det speiderne utvikling og nyttig kunnskap/ferdigheter)?
 • Bidrar møtet til å oppfylle målene dere har satt for speidere i enheten?
 • Bruker dere speidermetoden som verktøy (for eksempel er mest mulig ute, bruker praktiske oppgaver, involverer speiderne)?
 • Er møteinnholdet tilpasset speidernes forutsetninger (alder, kunnskap og ferdigheter, motivasjon osv.)?
 • Vil det være morsomt/engasjerende (for er det ikke moro, er det ikke speiding!)?

Etter møtet:

 • Ros speiderne for god innsats.
 • Hør med speiderne om hva som var bra på møtet.
 • Diskuter med dine medledere hvordan møtet gikk og hva dere bør endre neste gang.
 • Send eventuelt ut en oppsummering til enheten om hva dere har gjort/lært.
 • Noter i din egen oversikt hvilke punkter i speiderprogrammet hver enkelt speider har fullført.

Les mer om møteplanlegging i Lederveiledningen: Planlegging. Ideer til gode møteaktiviteter finner dere i SeiderbasenProgramhjulet og Månedstemaer. Les også hvordan dere legger en helhetlig plan for møter og andre aktiviteter i enheten for ett eller flere år av gangen (en langtidsplan).

Turplanlegging

Når du legger en plan for en tur, kan du ta utgangspunkt i samme oppsett som i møtemalen, men husk også å få med en mer omfattende risikovurdering. 

Begynn med å finne ut hva slags tur dere ønsker dere:

 • Deltakernes forutsetninger
 • Turens mål/formål
 • Tursted og turtype

Planlegg så rammene for turen:

 • Reise og transport
 • Aktiviteter/program
 • Overnattingsmåte og -sted
 • Felles og personlig utstyr
 • Mat
 • Ansvarsfordeling

Hjemmeleder
Avtal hvem som skal være hjemmeleder for turen. Normalt er dette gruppeleder. Hjemmeleder må kjenne til turplanen og vil være kontaktperson for foresatte og eventuelle andre ved behov.

Risikoanalyse
Å dra på tur er en naturlig og viktig del av det å være speider. Ved å tenke sikkerhet når dere skal på tur, kan dere unngå unødvendige uhell og skader. Den viktigste regelen er «tur etter evne». Det betyr at vi planlegger og gjennomfører turen basert på deltakernes ferdigheter og utstyr, og tar naturen på alvor.

Dersom dere er så uheldige at det likevel oppstår uhell eller skade på turen, er det viktig at dere har tenkt igjennom hva dere da gjør. En enkel risikoanalyse kan hjelpe med dette.

Det finnes flere modeller man kan bruke til å vurdere risikoen ved aktiviteter. Det viktigste er å få med seg følgende momenter:

 • Hva kan skje og hvorfor?
 • Hvor og når?
 • Hvor stor sannsynlighet og hvor alvorlig?
 • Hvordan kan dette forebygges og ved behov håndteres?
 • Hva gjør vi hvis noe ikke går etter planen?

Les mer om dette i Sikkerhet på tur - sjekklister og Sikkerhet på tur - veiledningshefte.

3x3-modellen
Det er viktig at man ikke bare vurderer sikkerheten én gang i forkant av turen, men også gjør det fortløpende. Den såkalte 3x3-modellen kombinerer planlegging og risikoanalyse. Modellen brukes for å tenke gjennom de forskjellige aspektene ved turen på forhånd og som påminnelse om hvilke momenter som bør i tillegg vurderes på nytt underveis på turen. Det er tre faktorer man alltid må ta hensyn til, da disse vil variere fra tur til tur:

 • vær og føre
 • terreng
 • mennesker

Du kan lese mer om 3x3-modellen og finne en mal for møteplan i lederveiledningen om planlegging eller en turplanleggings-mal her.