Sikker speiding

Å dra på tur er en naturlig og viktig del av det å være speider.

Sammen med patruljen, troppen, roverlaget eller andre i turfølget får du nye og spennende opplevelser, og vennskapet styrkes. På tur får du også anledning til å praktisere noe av det du har lært på speidermøtene.

En vellykket tur starter med god planlegging
En vurdering av sikkerheten hører med i all planlegging av speideraktiviteter. Den viktigste regelen er «tur etter evne». Det betyr at vi planlegger og gjennomfører turen basert på deltakernes ferdigheter og utstyr, og tar naturen på alvor.

Det er som sagt viktig å tenke sikkerhet når dere skal på tur. På den måten kan dere unngå unødvendige uhell og skader. Dersom dere er så uheldige at det likevel oppstår uhell eller skade på turen, er det viktig at dere har tenkt igjennom hva dere da gjør. Les mer om møte- og turplanlegging i Verktøykassa eller i Lederveiledning: Planlegging.

Sjekklister for speidere og ledere
For å gjøre det enklere å ivareta sikkerheten i planleggingen og gjennomføringen av turer, har Norges speiderforbund utviklet egne speidersjekklister for sikkerhet. Det er laget et lite hefte for speidere på tur, som passer i lomma på jakka eller i ryggsekken, og en utvidet A4-variant for ledere. Begge heftene kan lastes ned fra denne siden eller skaffes fra nettbutikken www.speidersport.no.

Sjekklistene kan brukes på alt fra patruljetur, flokktur, bevernes dag til roverstevne, lederkurs og leir. Aktiv bruk av sjekklister gir en trygghet for at forventningene til både deltagere, arrangører og foresatte blir ivaretatt. Det normale er at turen eller arrangementet blir gjennomført uten uhell eller skader, og sjekklistene er laget for det. Men som speidere er vi beredt om noe skjer. Sjekklisten har derfor en egen del som beskriver hva dere gjør når uhellet er ute.

Ved alvorlige uhell på tur ringer du 113. Når hjelp er på vei ringer du Speidernes beredskapstelefon 09123.

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling