Krets- og korpsledersamling (KL-KS)

Samlingene for kretsledere og korpsledere/korpssjefer er Speiderstyrets viktigste møte med kretser og korps mellom speidertingene. Her drøfter vi aktuelle spørsmål, tar for oss viktige utfordringer og muligheter, samt informerer om ulike tiltak i forbundet.

Kretsleder-/korpssjefmøtet, som det heter i retningslinjene, er et rådgivende organ i viktige spørsmål, og skal sikre informasjon mellom Speiderstyret, kretser og korps. Det skal holdes minst ett møte årlig. Vanligvis avholdes det KL-KS hvert halvår det ikke er møte i Speidertinget.

KL-KS er for kretsledere og korpsledere/korpssjefer og eventuelt andre etter Speiderstyrets beslutning. Av og til inviteres ett eller flere styremedlemmer fra krets- og korpsstyrene og av og til alle styremedlemmer. Noen ganger blir også ledere/representanter for komiteer og nettverk invitert.

Det er Speiderstyret som fastsetter program for møtene. Kretser og korps kan be om at egne emner tas opp til diskusjon.

Vanlige emner som blir diskutert på KL-KS er arbeidsplan, større saker som skal legges fram for Speidertinget til behandling, problemstillinger i organisasjonen, erfaringsutveksling mellom kretsene og korpsene og informasjon om prosjekter og store arrangementer.

Neste KL-KS gjennomføres 1. til 3. april 2022. Se arrangementet.
Oppsummeringer og presentasjoner fra tidligere KL-KS finner du i høyremenyen.

 

 

 

Del saken