Meny

Årsrapportering for kretser og korps

Alle kretser og korps skal fylle ut årsrapportskjema innen 31. mars hvert år.

Krets

Alle kretser skal rapportere til forbundet på følgende for foregående år:

 • Kretsstyrets medlemmer ved årsskiftet (hold Min speiding oppdatert med rollene i kretsen, så går dette lettere!)
 • Årsregnskap (skal være godkjent av kretstinget)
 • Regnskapstall til søknad om momskompensasjon
 • Navn på regnskapsfører og revisor
 • Årsmelding (skal være godkjent av kretstinget)
 • Når årsmøtet ble gjennomført i år (der godkjenning av fjorårets regnskap og årsmelding ble gjort)
 • Stiftelser kretsen er tilknyttet
 • Eiendommer kretsen har (hytte/hus/båt)
 • Andre relevante opplysninger og dokumenter

Årsrapportskjemaet ligger i medlemssystemet Min speiding, og skal fylles ut og signeres av enten kretsleder eller to fra kretsstyret sammen. Årsmelding og regnskap lastes opp i skjemaet. Fristen for å levere årsrapport er 31. mars hvert år. Har kretsen problemer med å rekke fristen eller lurer på noe om skjemaet, ta kontakt med forbundskontoret.

 

Korps

Alle korps skal rapportere til forbundet på følgende hvert år:

 • Korpsstyrets medlemmer ved årsskiftet (hold Min speiding oppdatert med korpsets roller!)
 • Årsmelding for foregående år
 • Årsregnskap for foregående år
 • Navn på regnskapsfører og revisor
 • Protokoll fra sist gjennomførte korpsting (også om det ikke var i rapporteringsåret)
 • Siste oppdaterte lover for korpset

Korpset søker ikke momskompensasjon gjennom Norges speiderforbund, men gjennom egen organisasjon.

Fristen for å levere årsrapport er 31. mars hvert år.

 

Del saken