<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Starte speidergruppe

Her finnes informasjon til deg som vil starte en speidergruppe eller som nettopp har startet en speidergruppe. Det viktigste først er å få startet opp speiderarbeidet.

Dersom du lurer på om du skal starte en speidergruppe, kan du lese mer her.

Er du ute av tenkeboksen og i gang, kan du finne hjelp til og oversikt over formaliteter, skjemaer, maler og tips nedenfor. Du finner også lenker til prosedyrene og retningslinjene rundt opprettelse og navngivning av speidergrupper.


FORMELLE STEG RUNDT OPPSTART AV SPEIDERGRUPPE

Dere har bestemt dere for å starte en ny speidergruppe, og kretsen og evt. korpset er med på laget. Hva gjør dere da?

I første omgang er det viktigst å komme i gang med selve speideraktiviteten. Det er noen formaliteter knyttet til selve oppstarten og registreringen av speidergruppa og medlemmene, som må tas hånd om etter hvert. Her er en oversikt:

  1. Kretsen og/eller korpset oppnevner en mentor for speidergruppa, som skal bistå i oppstartsfasen, svare på spørsmål og støtte lederne. Start opp med speideraktiviteter for å komme i gang med speiderarbeidet. 
  2. Skaff ledere, tilllitsvalgte og andre frivillige ressurser til gruppa (gjerne blant speiderforeldrene eller tidligere speiderledere).
  3. Når dere er i gang, har speidergruppa et stiftelsesmøte. OBS! Avklar gjerne med forbundskontoret hvilke navn gruppa vurderer på forhånd, eller gjør vedtak med prioritert rekkefølge på navneforslagene slik at gruppa får et godkjent navn ved registrering.
  4. Protokoll fra stiftelsesmøtet og deltakerliste sendes til forbundskontoret.
  5. Forbundskontoret registrerer den nye speidergruppa og gruppenavnet etter godkjenning fra Speiderstyret.
  6. Gruppeleder får tilsendt en startpakke fra forbundet med informasjon om speiding, vervemateriell, Speiderboka med mer, samt en bekreftelse på at gruppa er registrert.


Litt mer informasjon:

Stiftelsesmøte

Ved oppstart av en ny speidergruppe, må det holdes et stiftelsesmøte. Der vedtar deltakerne at en speidergruppe skal startes, velger et gruppestyre (gruppeleder og minst to gruppestyremedlemmer), kasserer og revisor, vedtar et gruppenavn, fastsetter gruppekontingent og det skal informeres om noen retningslinjer som speidergruppa må forholde seg til. Gruppa er underlagt Norges speiderforbunds grunnregler, verdier, lover og retningslinjer, men er samtidig en selvstendig juridisk enhet med eget styre og selvstendig økonomi.

Det finnes en mal for protokoll fra et stiftelsesmøte. Dere kan fylle inn i malen for å skrive protokollen fra møtet, eller bruke den som en sjekkliste for å få med alle saker som bør behandles på stiftelsesmøtet. Det skal også skrives en liste over hvem som var til stede på stiftelsesmøtet. Skriv også en medlemsliste (alle som blir valgt til gruppestyret og som skal være ledere, må meldes inn. Da trengs navn, postadresse, fødselsdato, e-postadresse og mobilnummer. Medlemmer registreres i Norges speiderforbunds medlemssystem. Dette kan gruppa gjøre selv, hvert medlem/foresatte kan bruke gruppas elektroniske innmeldingsskjema eller forbundskontoret kan hjelpe til med de første medlemmene.

Registreringsskjema
Når stiftelsesmøtet er gjennomført, skal et registreringsskjema fylles ut. Her skal det være opplysninger om hvem som ble valgt inn i gruppestyret, navn på kasserer og revisor, ønsket gruppenavn, navn og kontaktinformasjon på mentor, vedtatt gruppekontingentsats med mer. Skjemaet sendes til kretsen og evt. korpset for godkjenning og signatur. Be gjerne kretsen/korpset om hjelp til utfylling, eller kontakt forbundskontoret.

  • Registreringsskjema (erstattes snart av en mer utfyllende protokollmal slik at all nødvendig informasjon som kreves til registreringen blir notert i protokollen, som sendes til forbundskontoret etter stiftelsesmøtet)

Send inn opplysninger
Stiftelsesprotokoll med vedlagt deltakerliste skal sendes til forbundskontoret. Dette kan kretsen/korpset gjøre etter at de har godkjent oppstart av speidergruppa. Send også medlemsliste dersom forbundskontoret skal hjelpe til med å registrere de første medlemmene (f.eks. gruppestyret med riktige roller/tilganger i medlemssystemet).

Forbundet registrerer gruppa
Når forbundet mottar skjema og protokoll, blir gruppa formelt godkjent av Speiderstyret og blir registrert i Norges speiderforbunds medlemssystem. Gruppa blir tildelt et unikt gruppenummer, og blir registrert med tilhørighet til krets og ev. korps. Når alt er i orden, vil speidergruppa få tilsendt en startpakke med informasjon og materiell som kan være nyttig i oppstarten.

Nyttig materiell og informasjon i starten (og hva som kommer i startpakka): NB! OPPDATERES!

  • Speidergruppa får et godkjenningsbrev og et diplom, samt en startpakke med både hefter, bøker og informasjon. Se under.

Til oppfølging:

Om speiding, gruppedrift og medlemskap:

  • Heftet «Velkommen som leder» - for deg som vil lese litt mer grundig informasjon om speiding.
  • Folderen «Velkommen som speider!» (denne folderen blir sendt ut til alle nye medlemmer sammen med medlemskontingentgiroen)

Om planlegging, program og lederkurs:

Om verving:

 

Foto: Tonje Otnes

 

Forbundskontoret
Telefon: 22 99 22 30 (mandag til fredag kl. 09-15)

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear