<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Støtte grupper i oppstart

Kretsen og eventuelt korpset er ansvarlig for å støtte nye grupper i oppstartsfasen og den første tiden. Kretsen oppnevner gjerne en mentor til denne oppgaven.

Mentors oppgaver: