Kretsting

Kretstinget er kretsens besluttende organ.

Kretstinget består av kretsstyret og representanter for kretsens speidergrupper som oppfyller kravene i § 2-2-1 i Norges speiderforbunds lover. Representantene skal velges av gruppetinget.

Det skal gjennomføres minst ett møte i kretstinget årlig, et årsmøte i første kvartal. Innkalling og saksliste skal sendes til kretstingets medlemmer minimum to uker før møtet. Kretsstyret er ansvarlig for at det gjennomføres kretsting.

Kretstingets møter ledes av valgt ordstyrer. Det skal føres protokoll fra møtene. Gjør gjerne disse protokollene tilgjengelige for medlemmene, slik at alle kan gå tilbake og se hva dere har blitt enige om.

Kretstinget er en lovpålagt, formell demokratisk arena, regulert i NSFs lover. Kretstinget er også en arena for medbestemmelse og involvering, for dopplæring i demokrati og for samarbeid mellom speidergruppene i kretsen og mellom kretsleddet og gruppene/medlemmene.

Se også Lover og retningslinjer.

Utregning av antall representanter fra speidergruppene til kretstinget

 

Se presentasjon fra webinar om kretsting 2. februar 2022.

Les flere tips og tanker rundt “ting” i artikkelen Speiderdemokrati: Smarte tips til tinget.

 

Del saken