Meny

Kretsting

Kretstinget er kretsens besluttende organ.

Kretstinget består av kretsstyret og representanter for kretsens speidergrupper som oppfyller § 2-2-1 i Norges speiderforbunds lover. Representantene skal velges av gruppetinget.

Det skal gjennomføres minst ett møte i kretstinget årlig. Innkalling og saksliste skal sendes til kretstingets medlemmer minimum to uker før møtet.

Kretstingets møter ledes av valgt ordstyrer. Det skal føres protokoll fra møtene. Gjør gjerne disse protokollene tilgjengelige for medlemmene, slik at alle kan gå tilbake og se hva dere har blitt enige om.

Se også Lover og retningslinjer.

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv