<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Oppstartsarbeid i krets/korps

Hvordan kan kretsen vokse? Hvor kan korpset opprette nye speidergrupper? Er det potensial for flrere? Sitter kretsen/korpset og venter på initiativ fra folk som vil starte speiderarbeid eller jobbes det aktivt med oppstart?

Kretser og korps kan selv ta initiativ til at det startes nye speidergrupper. Kanskje ser dere i deres krets enkelte områder som mangler en speidergruppe? Kanskje korpsets trossamfunn har menigheter som mangler speiderarbeid?
 

Hvordan komme i gang med oppstartarbeid i kretsen?

  • Finn ut hvem som skal holde i dette arbeidet. Er det kretsstyret eller har dere noen ressurspersoner som kan utfordres på temaet?
  • Analyser potensialet i deres krets: Hvilke områder mangler speiderarbeid? Hvor er det få speidere sett opp mot folketallet?
  • Har kretsen små eller inaktive grupper som det kan blåses liv i igjen?
  • Klarer dere å skaffe noen som vil starte speiderarbeid? Gjennomfør en prøveaktivitet/informasjonsmøte for potensielle ledere, foreldre og speidere.

 

Oppstartsarbeid i korpset

  • Hvordan snakkes det om speiding i deres trossamfunn? Snakk opp speiding, vis dere frem! Vis frem hva dere gjør, betyr og får til.
  • Analyser hvilke menigheter/forsamlinger i trossamfunnet som mangler speidergruppe og om det er interesse og potensial for å starte speiderarbeid der.
  • Kan det også være aktuelt å starte der det ikke er en forsamling i nærheten?
  • Hvem skal holde i prosessen? Er det korpsstyret eller har dere noen ressurspersoner som kan utfordres til dette arbeidet?

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear