<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Slå sammen speidergrupper

Hva må til for å slå sammen to eller flere speidergrupper?

Noen ganger er det en liten gruppe som slås sammen med en stor gruppe fordi de mangler ledere eller har få medlemmer. Andre ganger er det to mer jevnbyrdige grupper som slås sammen. Hvilken situasjon gruppene er i, er med på å bestemme hva som gjøres. For noen små grupper er sammenslåing (eller å gå inn i en annen gruppe) et godt alternativ til nedleggelse for de medlemmene som er aktive.

For å slå sammen to eller flere speidergrupper, kreves det vedtak i hvert av gruppetingene. Dersom det ikke medlemmer nok til å gjennomføre et gruppeting, kan godkjenning av sammenslåing gjøres av kretsstyre eller korpsstyre eller av Speiderstyret. Det kreves godkjenning av korpsstyret hvis en korpsgruppe er involvert i sammenslåingen.


Når sammenslåing er vedtatt og godkjent, må følgende avklaringer gjøres i samarbeid med forbundskontoret:

  • Gruppenavn: Hvilket navn skal den nye speidergruppa ha? Skal et av de eksisterende gruppenavnene brukes, eller skal det lages et nytt? (Se mer om gruppenavn.)
  • Gruppenummer: Hvilken gruppes gruppenummer skal benyttes videre
  • Organisasjonsnummer: Beholde ett organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene


Praktiske og administrative oppgaver for å sluttføre sammenslåingen

  • Avslutte bankkonto for gruppa/gruppene som ikke blir den nye sammenslåtte gruppa
  • Overføre eierskap til registrerte eiendeler, f.eks. båt, hytte, hus (kreves tinglysning?)
  • Avslutte alle avtaler om forsikring mm. og inkludere nye eiendeler i den nye gruppas forsikringer
  • Flytte medlemmer i medlemssystemet Min speiding (forbundskontoret gjør dette, men må vite hvilke medlemmer som skal flyttes)
  • Gruppetinget i den nye speidergruppa må velge nytt gruppestyre, kasserer/regnskapsfører og revisor
  • Omregistrering i Brønnøysundregistrene

 

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear