<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Vurderer å starte speiderarbeid?

Vurderer du å starte en speidergruppe? Å starte en ny speidergruppe innebærer mange små og store oppgaver, og kan være både spennende, morsomt, lærerikt og utfordrende på samme tid.

Aller først: Kontakt forbundet og/eller den aktuelle kretsen eller korpset direkte, så dere kan få støtte i oppstartstiden.

Det viktigste for å kunne starte en speidergruppe er å ha motivasjon og nok folk til å gjennomføre oppgavene i gruppa. Du trenger ikke ha en liste med mennesker når du tar kontakt, men det må etter hvert lages en plan for å skaffe nok ledere og andre frivillige som både kan lede gruppa, gjennomføre aktiviteter, passe økonomien og ivareta medlemmene. Det kan f.eks. arrangeres et informasjonsmøte og et prøvemøte med aktiviteter for interesserte, potensielle speidere. Dette er det mulig å få hjelp til.

Hvilke(n) aldersgruppe(r) ønsker dere å starte et speidertilbud for? Har dere erfaring med speiding fra tidligere? Hvis ikke dere er helt oppdatert på hva speideren er og hva speidere driver med, kan dere lese dere opp på speidermetoden og annet lesestoff i oversikten nedenfor. Sett deg inn i hva speiding er, hva som må til for å drive en speidergruppe og vurder om dette er noe du både har lyst og kapasitet til å gjøre.

Delta gjerne på møter, turer e.l. med en annen speidergruppe og/eller arranger en informasjonssamling i det området dere ønsker å starte opp speiderarbeid.

Ved å arrangere en informasjonssamling får dere kontakt med potensielle speidere og deres foreldre. Inviter skolebarn og foreldre fra en lokal barneskole til en åpen speiderdag/-kveld. På en slik åpen dag/kveld kan dere tilby morsomme aktiviteter til de unge, mens foreldrene får litt informasjon om hva speiding er og hva dere ser for dere videre. Kanskje noen av foreldrene også har lyst og mulighet til å bidra med noe i speidergruppa? Ikke vær redde for å fortelle hva dere trenger! Se forslag til invitasjon og opplegg for åpen kveld i lenkeboksen.

Kretsen og eventuelt korpset skal vurdere om det skal opprettes en speidergruppe. Disse punktene kan det være nyttig å ha in mente når dere planlegger og gjennomfører de første stegene:

  • Hva er motivasjonen for å starte speiderarbeid?
  • Er det nok lederressurser til å starte opp, og nok ledere som kan forplikte seg for en periode framover? Hva har dere ev. tenkt å gjøre for å skaffe frivillige?
  • Hvilke(n) aldersgruppe(r) har dere lyst til å starte speiderarbeid for?
  • Hvor mye speider-/ledererfaring har de aktuelle lederne? Er det aktuelt med kurs nå eller kan det kanskje vente litt?
  • Finnes det sovende eller aktive speidergrupper i området som det er aktuelt å enten blåse liv i eller samarbeide med?

Her finner du mer lesestoff:

  • Sjekkliste for oppstart av speidergruppe: Der står det både hva som skal vurderes og sammen med hvem, hvordan du går videre når avgjørelsen er tatt, og litt om hva som skjer når gruppa er i gang. Her er også alle formalitetene. Disse får dere hjelp til å ta hånd om, så ikke la dere avskrekke!
  • Lenker til kontaktinformasjon til kretser og korps. Når du skal starte en speidergruppe, er det kretsen og evt. korpset som godkjenner denne, og som skal oppnevne en mentor for gruppa som hjelper dere i oppstartsprosessen. Kontakt kretsen/korpset for å sparke i gang prosessen!
  • Les mer om ledelse og om Speidermetoden.
  • Heftet Velkommen som leder gir en innføring i speiding, ledelse, speidermetoden, lederkursene og litt til.
  • Lederveiledning om planlegging: Kan være nyttig å kikke på for å få et inntrykk av hvordan man kan jobbe i en speidergruppe.