Meny

Samarbeid og miljø

På denne siden har vi samlet informasjon som kan hjelpe gruppa, kretsen eller korpset å bygge et inkluderende miljø og et godt samarbeid.

Finn hjelpemidler innen temaet eller les tips til hvordan dere kan jobbe med dette området.

Relevante sider:

Dra fingeren over tabellen for å scrolle

Runding-DGA_7893_foto_daniel_gauslaa.png

Runding-båt-6-Foto-Kristian-Lauvdal-Strøm.png

Runding-CF-Salicath-9751.png

SKAP ET GODT MILJØ!

Det motiverende
rommet

Verdier og tradisjoner

Sosiale tiltak og
lederpleie

Trygge og 
inkluderende møter

Konfliktforebygging og 
konflikthåndtering

SAMARBEID BEDRE!

Intern kommunikasjon 

Lær av patruljen

Ansvars- og 
oppgavefordeling 

Samarbeidsarenaer
i
 gruppa

Samarbeidsarenaer
i
 kretsen/korpset

INVOLVER MER!

Voksne ressurspersoner

Hvordan ta imot 
nye ledere/frivillige

Nye speidere i enheten 

Rovere som ressurs

Dra fingeren over tabellen for å scrolle

Ønsker dere å komme i kontakt med noen som har erfaring med disse temaene? Trenger dere hjelp til å vurdere egen situasjon og finne gode tiltak? Eller har dere gode erfaringer eller hjelpemidler dere vil dele med andre?

Send oss en forespørsel

I fanene ser du alle relevante hjelpemidler og best practice innen temaet. Vi legger ut nytt materiell og oppdaterer det som allerede finnes.

Opplegg for gruppesamlinger

 

Emnekurs

Kurset holdes i kretser og på nasjonale arrangementer som Lederløft og landsleir.

I fanene ser du alle relevante hjelpemidler og best practice innen temaet. Vi legger ut nytt materiell og oppdaterer det som allerede finnes.

Tegnefilmer:

Webinar:

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv