<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Speideraksjonen

Med Speideraksjonen bidrar vi til en bedre verden! Tusenvis av speidere over hele Norge gjør hvert år en flott innsats for at barn og ungdom andre steder skal få utdanning og et fremtidshåp. Aksjonen foregår i hele april, men speidergruppene velger selv tidspunktet som passer for dem.

I 2023 er det 20 år siden det gode samarbeidet om Speideraksjonen med vår partner Flyktninghjelpen startet, og både de og vi er skikkelig stolte av jubileet og av den flotte innsatsen små og store speidere gjør! Det markerer vi med blant annet et flott, nytt jubileumsmerke til speiderskjerfet for alle som deltar:   

Å hjelpe andre, ta ansvar, bry seg og ikke akseptere urett, er verdifull ballast for alle barn og unge. Det er enkelt sagt en grunnleggende del av det å være speider! La speiderne deres få være med på å planlegge og gjennomføre Speideraksjonen 2023.

Speideraksjon varer gjennom hele april, og kan også legges til mars, mai eller juni, nettopp for at din speidergruppe skal ha mulighet for å delta, selv om dere også har andre viktige aktiviteter i vår.   

Fram mot aksjonsstart får dere informasjon om bestilling av materiell og varierte og gode aktivitetstips som dere kan sette sammen til møteopplegg for alle aldersgrupper, så husk å sette Speideraksjonen på vårens terminliste! 

Gjennom aksjonstida deler vi aksjonstips på Instagram. Kanskje har du selv forslag? Da vil vi gjerne høre om det! Les mer om hvordan speiderne kan gjennomføre Speideraksjonen lengre ned.

 

Feltreporter Silje Kroken møtte mange ungdommer som får verdifull utdanning gjennom Flyktninghjelpens tilbud da hun var i Libanon. En av dem var Mohammad, han går på kurs for å lære seg sveising. Når han blir ferdig, vil han starte sin egen bedrift sammen med en venn som også går på kurset. Foto: Venusia Vinciguerra.

Hva samler vi inn til i 2023?
Pengene vi samler inn gjennom årets aksjon går til Flyktninghjelpens arbeid for at unge flyktninger i Libanon, som 18 år gamle Mohammad fra Syria (bildet over), skal få utdanning. Libanon, som grenser til Syria i nord og Israel i sør, har tatt i mot et enormt antall flyktninger gjennom mange år med uro og krig i Midtøsten. Å være på flukt er en veldig krevende tilværelse, spesielt for barn og ungdommer. Det å få gå på skole gir dem en viss trygghet og håp om en bedre framtid. Det gjør en stor forskjell!

Noe av pengene går til Norges speiderforbunds egne samarbeidsprosjekter med speidere i Zambia og Liberia. Vi samarbeider med speiderforbund i disse landene, slik at de kan tilby god speiding til mange flere.

Speiderne i flere afrikanske land har dessuten bekjempelse av koronasmitte som en del av sitt samfunnsbidrag, og de gjør en viktig jobb med å spre kunnskap om hygiene og forebygging av smitte.

Vil du støtte Speideraksjonen? Vipps til 89543 eller bruk Speideraksjonskonto: 8101 07 58424.

Speidere i Kitwe i Zambia, som Norges speiderforbund nå starter et samarbeid med. Foto: Zambia Scout Association.

I årene 20192022 samlet speidere inn til sammen over 2 millioner kroner gjennom Speideraksjonen. 2020 og 2021 var spesielle år, siden Norge var "stengt ned" gjennom nesten hele aksjonsmåneden og langt færre speidergrupper enn vanlig deltok. Likevel kom det inn 689 000 kroner. Hvor mye klarer vi i år?

Stoff om Speideraksjonen for alle aldersgrupper finner du i SPEIDEREN nr. 1/23 som kommer i slutten av februar.

Foto: Bente Pernilla Høye, Horten MS speidergruppe

  • Speideraksjonen