<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Speideraksjonen: Vi gjør verden bedre!

I år samler vi inn penger for at barn og ungdommer som har flyktet fra krigen i Ukraina skal få gjøre noe gøy og trygt på fritiden sin. I tillegg skal flere barn i Zambia og Liberia få bli speidere. Heia alle som bidrar til Speideraksjonen 2024!

Vil du støtte Speideraksjonen 2024?
Vipps til 89543 eller bruk Speideraksjonens konto: 8101 07 58424.

Tusenvis av speidere over hele Norge gjør hvert år en flott innsats for at barn og ungdom andre steder skal få en litt lettere hverdag på flukt og et fremtidshåp. Aksjonen foregår i hele april, men speidergruppene velger selv tidspunktet som passer for dem.

Sett av to speidermøter til Speideraksjonen. Å hjelpe andre, ta ansvar, bry seg og ikke akseptere urett, er verdifull ballast for alle barn og unge. Det er en grunnleggende del av det å være speider. La speiderne deres få være med på å planlegge og gjennomføre Speideraksjonen.

Hva samler vi inn til i 2024?

Pengene vi samler inn i år går til å drive fritidsklubben Spoko Café i Warszawa i Polen. Der møtes mange ukrainske ungdommer som har flyktet fra krigen i hjemlandet. Klubben betyr mye for de unge flyktningene. Pengene går også til sommerleir for ukrainske barn og ungdommer i Polen. 

Flyktninghjelpen, som vi samarbeider med i Speideraksjonen, støtter alt dette arbeidet for de unge ukrainerne og passer på at pengene blir brukt slik de skal.

Siden februar 2022 har flere millioner mennesker flyktet fra krigen i Ukraina, i håp om å finne trygghet og beskyttelse (UNHCR, desember 2023).  Å være på flukt er en krevende tilværelse, spesielt for barn og ungdommer. Det å få et trygt avbrekk i en krevende hverdag gjør en stor forskjell.

Ungdommer som har flyktet fra krig og frykt i Ukraina får slappe av, henge med andre ungdommer og glemme bekymringene for en stund på fritidsklubben Spoko Café i Warszawa, Polen. Foto: Tomek Klimczak/NRC.

Noe av pengene går til Norges speiderforbunds egne samarbeidsprosjekter med speidere i Zambia og Liberia. Vi samarbeider med speiderforbund i disse landene, slik at de kan tilby god speiding til mange flere.

Vil du støtte Speideraksjonen? Vipps til 89543 eller bruk Speideraksjonskonto: 8101 07 58424.

Speidere i Kitwe i Zambia, som Norges speiderforbund nå starter et samarbeid med. Foto: Zambia Scout Association.

Stoff om Speideraksjonen 2024 finner du i SPEIDEREN nr. 1/24 som kommer i slutten av februar.

Bildet øverst er tatt av Bente Pernilla Høye, Horten MS speidergruppe.

  • Speideraksjonen