<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Det viktige samspillet

Patruljeturen avhenger av ledernes holdninger og av godt samspill mellom flere parter. Ingrid Nordbø og Ivar Nøttestad fra Vesterlen krets har solid erfaring med dette.

I Friluftslivets år 2015 gjennomførte Norges speiderforbund en undersøkelse blant speidergruppene. Den avslørte at bare halvparten av gruppene har patruljeturer på terminlista. De som begynte som småspeidere i 2015 er blant de eldste i troppen i dag. Forhåpentligvis har de fleste av dem fått gode muligheter til å dra på speiderturer uten voksne ledere. For at speidere skal få fortsette å dra på patruljetur og haik, er det flere brikker som må være på plass.

Sitter langt inne

Leirsjefen i 2013, Ingrid Nordbø, er aktiv i 1. Sandnes speidergruppe: – Jeg har hatt foreldremøter hver høst med nye foreldre der dette har vært temaet. Mitt inntrykk er at det med haik fortsatt sitter langt inne, det krever trygging og bearbeiding, både hos lederne og foreldrene, forteller hun. – Men veldig mange foreldre er også opptatt av det motsatte, de er bekymret for barnas livsstil. Det gjør at vår speidergruppe, som er ute hele året og aldri har møter inne, har god respons hos foreldrene. De skjønner at det hører med at en klatrer og bruker kniv, men haik er altså en stor utfordring. For å få alle over terskelen pleier vi å ha en alternativ haik «light», der de går på en lang dagstur, men er aleine hele dagen. Vi gjør det for å få alle ut på tur, men det er ikke ideelt. Det er først når du har 24-timers opplevelsen med patruljen, og klarer deg en natt sammen med de andre, at du får den mestringsfølelsen.

Tar speiderne et steg videre når de har gjennomført en haik «light»?

– Ja, men det krever pushing. Det er ikke slik at når du bare legger alt til rette, så griper speiderne og foreldrene dette. Gruppa må bestemme seg for å gjennomføre, for eksempel én patruljehaik i året, selv om det ikke er en aktivitet som alle omfavner.

Patruljeturen er kanskje det viktigste vi gjør i speideren. Likevel er det en del speidergrupper som ikke har den på terminlista. Foto: Alexander Vestrum

Hva opplever du at foreldrene er mest bekymret for når det gjelder haik?

– Jeg tror de er mest bekymret for at barna skal bli redde og engstelige og ikke føle seg trygge, eller ikke takle det som kreves av dem, å holde seg tørre, å slå leir og håndtere det praktiske. Foreldre virker i liten grad nervøse for at det skal tilstøte barna noe, at noen skal være slemme med dem.

Etterlyser eventyrlysten

Hva er tilbakemeldingen etter en slik tur, er foreldrene lettet, men fornøyde?

– Ja, de er dét. Lederne er jo kloke, og legger til rette for at det skal bli en mestringsopplevelse. Men noen av dem som har vært ledere lenge savner litt mer eventyrlyst hos speiderne. Barn i dag er vant til å være mye sammen med voksne og har en veldig toleranse for det, så det er ikke nødvendigvis en kjempedriv hos speiderne når det gjelder å få gjennomført en haik.

Bortsett fra at de ikke er så eventyrlystne, hva gir speiderne uttrykk for?

– De har det gøy når de greier å gjennomføre. Og hvis det blir en koselig tur, og de for eksempel klarer å lage noe godt, særlig noe søtt, en dessert eller kanskje pannekaker, så er det en veldig bra mestringsopplevelse.

En utrygg generasjon

Ivar Nøttestad fra Madla speidergruppe og Vesterlen krets har flere tiår med erfaring fra speiding i gruppe, i krets og på nasjonalt nivå, ikke minst med beredskapsarbeid. Han har også opplevd at foreldre kjenner seg usikre: – Den nye generasjonen foreldre er ikke trygge på dette sjøl, det er ukjent for mange av dem. Dermed har de ikke så mye støtte å gi når ungene skal på speidertur. Det forsterkes av at de tenker på alt som kan gå galt, ikke på alt som er bra etterpå!

Ivar mener at den største utfordringen er å gjøre lederne trygge, slik at de arrangerer haik. – At de går på tur sammen med speiderne, at speiderne er i patruljer og får oppgaver. Det er der vi begynner, ikke med å sende speiderne ut på haik, understreker han.

Steg for steg mestrer speiderne stadig større utfordringer sammen på patruljetur og -haik. Foto: Thomas Markento Andresen

Stolte flokkledere

– Treningen starter når de er småspeidere eller enda yngre. At også flokken bruker patruljesystemet, at småspeiderne lærer seg å gå med sekk og bære litt utstyr, og at de mestrer noen enkle ferdigheter, slik at de er klare når de kommer over i troppen, tror jeg er litt undervurdert. Vi må gjøre flokklederne bevisste på, og stolte av, at det er de som legger grunnlaget for at ungene skal bli «gode speidere».

Ivar mener også at forskjellsbehandling av og til er nødvendig: – Vi har store prosjekter som handler om at «alle skal være med på alt», men for å få til å gjennomføre en patruljetur, må vi ofte dele opp litt. Jeg tror vi bør ha større fokus på hvordan vi kan legge opp aktiviteter slik at speiderne kan delta ut fra sine forutsetninger. Men kanskje ikke alle kan delta på patruljetur. Mange har utfordringer på så forskjellig nivå at patruljeføreren ikke har kjangs til å håndtere det. Da er det lett å si «Vi kan ikke arrangere patruljetur hos oss», men da tenker jeg at vi er på ville veier. Vi må gjøre det mulig å få til, og så er det noen som kanskje ikke kan delta på alt, eller som bare kan være med på en del av turen.

Behov for sekk og sovepose

Utstyrsmangel er en nyere utfordring, derfor har Vesterlen krets, i samarbeid med andre friluftslivs- organisasjoner, opprettet Frilageret for utlån av turutstyr. – Før hadde de aller fleste brukbare soveposer og ryggsekker og annet utstyr. I dag er det familier som ikke har grunnleggende friluftsutstyr og klær til tur.

Derfor må speiderlederne, sammen med foreldrene, være bevisste på hva slags betydning turutstyr og bekledning har. Hvis mangelfullt utstyr gjør den første turen speiderne er med på til en dårlig opplevelse, blir de ikke med på den neste, sier Ivar.

Unngå dulling

Han tror bestemt at vi ikke skal «dulle» for mye med foreldrenes bekymringer: – En tydelig holdning fra første foreldremøte, er viktig. Å forklare hva det betyr at vi driver etter patruljesystemet. Vi forteller foreldrene at vi kan hjelpe med turutstyr, men at speiderne skal bære sekken sin sjøl, fra og med første tur.

Med lederne på laget

En bevisstgjøring av lederne og det vi kaller ledertrening er helt nødvendig, understreker Ivar. – Før vi har lederne på lag, kommer vi ingen vei. Kretsen vår har rundt hundre nye ledere hvert år. Det ikke mye ledertrening de får før de skal være med som ledere og kommunisere noe de sjøl er usikre på. Vår oppgave er å lære dem opp, skritt for skritt. Det er nesten en forutsetning at de har vært på haik sjøl, før de sender speiderne ut.

Et godt tips

Ivar deler gjerne et tips til hvordan kretser og grupper kan gi patruljeturen og haiken et løft, og styrke ledernes turkompetanse: – De siste to årene har vi gjort kretsbannerkonkurransen til en patruljehaik. For veldig mange patruljer, og mange ledere, ble det nesten første tur av det slaget. Vi la opp til at lederen kunne følge et lite stykke bak patruljen. Det motiverte mange, både speidere og ledere, til å være med. Lederne sov på samme sted, og patruljene hver for seg. Det ble et ledermiljø hvor lederne opplevde mestring og det å dra på tur på denne måten. Vi tok igjen mye av erfaringsunderskuddet hos både speiderne og lederne. Det var en suksess!

Les også saken om da speidermetoden satte dagsorden i media.

Ivar Nøttestad, her ute på øvelse med Speidernes beredskapsgrupper. Foto: Pål Christensen, Stavanger Aftenblad

 

Denne artikkelen sto først på trykk i SPEIDEREN nr. 2-2023. Du finner de fem siste årgangene av SPEIDEREN i elektronisk versjon her.

  • Publisert: 10.05.2023
  • Av: Kirvil Kaasa
  • Foto: CF Salicath