<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Politiattest og taushetserklæring

Speideren skal være et trygt sted å være for alle. Et viktig tiltak for å oppnå dette er kravet om politiattest. Les om hvordan du søker om politiattest nederst på denne siden.

Dette omfatter alle frivillige og ansatte som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor personer under 18 år eller med utviklingshemming.

Kravet om politiattest gjelder ufravikelig for alle organisasjonsledd i Norges speiderforbund og Norges KFUK-KFUM-speidere.

Det skal normalt innhentes politiattest for:

  • Alle ledere og assistenter i krets, korps og gruppe fra 15 år.
  • Voksne eller ungdom som er med mindreårige (under 18 år) eller personer med utviklingshemming på leir eller andre arrangementer over 3 eller flere sammenhengende dager eller 3 eller flere ganger i løpet av terminen, inkludert helgetur. Dette inkluderer foreldre og støttekontakter som er med en speider på møter, turer og liknende
  • Alle kursledere/kursstab og instruktører på speider-, rover- og lederkurs.
  • Alle medlemmer i styrer og komiteer med verv som kommer inn under ordningen.
  • Alle ansatte i Norges speiderforbund.

 

Kontaktinformasjon:

Har du spørsmål om praktiske forhold angående ordningen og som du ikke finner svaret på her, ta gjerne kontakt med forbundskontoret på e-post. Du kan også ringe 22 99 22 30 i kontortiden (kl. 09-15 på hverdager).

Ved manglende fremvist attest eller attest med anmerkning, samt ved akutte hendelser, kontakt fungerende generalsekretær Stine Schultz Heireng på telefon 419 00 001.