<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Emnemerke "Gruppetinget"

Dette er et emnemerke for ledere som inngår i rollemerket "Gruppeleder".
Hvorfor

I speideren vil vi utvikle mennesker til å bli selvstendige og ta ansvar i samfunnet. Arbeidet starter i enhetene og i gruppa. Gruppeting er en av de første demokratiske arenaene speidere møter. Det er en viktig del av speiderdemokratiet, fordi det både er en beslutningsarena og en treningsarena for speidere i alle aldre. I tillegg velger gruppetinget representanter til kretsting og korpsting. Dette er med på å gjøre NSF til en av Norges største demokratiske barne- og ungdomsorganisasjoner. Å vite hvordan et gruppeting gjennomføres er relevant for alle speiderledere.

Gjennom dette merket vil du

 • Få forståelse for hvilken betydning gruppetinget har for speidergruppa og organisasjonen.
 • Bli bevisst på din plass i speiderdemokratiet.
Fremgangsmåte

Merkekrav

 1. Gjør deg kjent med hvordan et gruppeting fungerer slik det er beskrevet under
  Gruppetinget på speiding.no, eller i presentasjonen Gruppeting - det fikser vi.
 2. Gjennomfør et alderstilpasset forberedelsesmøte for å engasjere
  speiderne/roverne/lederne i din enhet før gruppetinget. Finn ut sammen hvordan det
  dere kommer frem til tas med videre til gruppetinget.
 3. Delta aktivt på et gruppeting og ta på deg en rolle, gjerne en du ikke har hatt før. For
  eksempel referent, ordstyrer, saksfremlegger, møteleder, seremonimester eller
  tellekorps.


Tips til gjennomføring

Bli kjent med hvordan gruppetinget fungerer sammen i lederpatruljen.

Hvis du er gruppeleder, kan du tolke punkt 2 som en oppfordring til å gjøre gruppetinget mer
interessant for alle som deltar. I tillegg er gruppestyret din enhet.

Fokuser på sakene som er relevante for speiderne i enheten din på forberedelsesmøtet.
Hvis man ikke har en passende sak som engasjerer, kan man diskutere seg fram til en og
sende den inn. Husk innsendelsesfristen!

Eksempler til forberedelsesmøte:

 1. Lek en lek som illustrerer medbestemmelse. Se Medvirkningsboken av Redd Barna.
 2. Hvis speiderne ikke kan delta på gruppetinget selv: Velg en sak som er relevant for enheten og finn ut hva speiderne mener om den. Man kan for eksempel presentere det selv på gruppetinget, eller samle tilbakemeldingene som innspill til gruppestyret i de relevante sakene.
 3. Hjelp speiderne med å forstå hvordan gruppeting fungerer ved å gjennomføre et enhetsting i din enhet som forberedelse til gruppetinget.

Ta gjerne initiativ til å diskutere en sak som du er interessert i på gruppetinget.

På selve gruppetinget:

 • Ha med en pause med en lek på gruppetinget.
 • Gruppetingsbingo
 • Man kan lage en tematisk ramme rundt gruppetinget slik at det blir mer gøy.
 • Inviter til felles kveldsmat eller leirbål etter tinget
 • Bruk rovere som møteledere

Nyttige lenker

 • Publisert: 30.10.2023
 • Forfatter: NSF
 • Samarbeid
 • Leder
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Andre merker
 • 90 min +++
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Flyktninghjelpen logo
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear