<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Emnemerke "Trygt miljø"

Emnemerket inngår i rollemerket "Beredt leder".
Hvorfor

Formålet med dette merket er at du skal bli tryggere i lederrollen din.

Både speidere, foresatte og speiderledere skal oppleve at det er trygt å være med i Norges speiderforbund. Speidermøter og -turer skal være inkluderende arenaer for læring, mestring og samarbeid; arenaer som er fri for mobbing, vold og andre typer overgrep. Lederen er nøkkelpersonen i dette, både som forbilde, tilrettelegger og som ansvarlig for å håndtere eventuelle situasjoner.

Gjennom dette merket vil du

 • Bli bevisst på lederens rolle som den trygge voksne, og på hvordan du skaper et trygt miljø for medlemmene, spesielt for barn og ungdommer.
 • Bli kjent med konkrete verktøy som hjelper deg å ivareta hver enkelt speider og reagere hvis noe alvorlig skjer, i tråd med Retningslinjene for håndtering av vold, overgrep og trakassering.
Fremgangsmåte

Merkekrav

 • Gjør deg kjent med “Huskeliste for trygt lederskap”, “Smarte grep for trygghet og inkludering” og “Handlingskort ved betroelser og mistanker”.
 • Reflekter rundt hvordan du som speiderleder kan bidra til å skape trygge arenaer hvor speidere kan utvikle seg ut fra egne forutsetninger.
 • Velg og gjennomfør en av følgende aktiviteter:
  • Finn en holdningsskapende aktivitet i Speiderbasen under nøkkelordet “Trygge møter”. Gjennomfør denne for speidere eller andre speiderledere.
  • Gå sammen i lederpatruljen i egen gruppe og diskuter hvilken praksis som gjelder hos dere i etiske spørsmål.

 

Tips til gjennomføringen

Det er viktig at ledergruppen har en felles forståelse av hva et trygt miljø er. Derfor oppfordrer vi deg til først å gjennomgå spørsmålene nedenfor alene og så en gang til sammen med de andre lederne. Kanskje dette kan gjøres årlig på et ledermøte?

 • Hva er det som skaper trygghet og utrygghet for speidere og ledere?
 • Hva gjør jeg for å være et godt forbilde og den trygge voksne? Hva har jeg lykkes med som leder/forbilde?
 • Hvordan kan jeg som leder skape trygge arenaer for barn og unge?
 • Hvilke situasjoner har jeg opplevd som var utrygge for speiderne eller som kunne ha skapt utrygghet blant dem? Hvordan ville jeg løst situasjonen på nytt hvis jeg kunne?
 • Hvordan kan vi bruke tidligere hendelser til læring i egen gruppe?
 • Hvilke typer hendelser må jeg gå videre med (varsle om)?

Det kan være en god hjelp å innta en nysgjerrig og åpen tilnærming når du jobber med dette
temaet.

 

Lenker

 • Publisert: 02.09.2022
 • Forfatter: NSF
 • Trygge møter
 • Leder
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Andre merker
 • 90 min +++
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Flyktninghjelpen logo
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear