<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Gruppeting med førerpatruljen

Forberedelsesmøte til Gruppeting med førerpatruljen.
Forberedelser og forkunnskap

Før møtet er det viktig at sakslisten og innkallingen med tilhørende dokumenter er ferdig laget. Les mer om sakslisten og innkallingen til gruppetinget her.

Det er også lurt å lage en kjøreplan som sier noe om hva som skjer til hvilken tid. Se et eksempel på en kjøreplan her. 

Når dere går gjennom oppgavene på gruppetinget, kan du også fordele arbeidsoppgaver til speiderne i førerpatruljen. Fordel for eksempel disse oppgavene: 

 • Servering av pizza: Alle i førerpatruljen med hjelp fra alle lederne serverer pizza og rydder etterpå.
 • Ordstyrer (Dette er en rolle som må velges på gruppetinget): Speideren skal holde kontroll på hvilke saker som skal behandles, hvor mye tid det er satt av til hver sak og hvem som skal snakke.
 • Hjelper til ordstyrer: Denne speideren kan for eksempel holde oversikt over hvem som har vist tegn til at de ønsker å si noe og skrive en liste som ordstyrer kan se etter.
 • Tellekorps (Dette er roller som må velges på gruppetinget): Disse speiderne skal telle stemmene for og mot ved valg.
 • Ansvarlig for saken "Konstituering": Speideren må på forhånd spør én leder eller rover om å være referent og to personer som kan signere protokollen (gjerne en voksen leder og en speider). Disse skal stille til valg under konstitueringen. 
 • Ansvarlig for en lek i pausen: Denne speideren skal gjennomføre leken i pausen med alle speidere og ledere (som vil)
 • Ansvarlig for Førerpatruljens sak: Speideren må legge frem hva førerpatruljen har diskutert og kommet frem til.
 • Ansvarlig for bingo: Speideren må dele ut bingo-ark og dele ut premie til den som får bingo først.
Utstyr
 • Utskrift av dokumentene som speiderne kan bruke under gruppetinget.
  • Sakslisten 
  • Foretningsorden
  • Ordliste
  • Evt. Kjøreplan
Fremgangsmåte

1. Hva er gruppeting?

Spør speiderne: Hva vet dere om gruppeting fra før?
Snakk deretter om hva det er.
 

2. Ord og uttrykk

Gå gjennom alle ord og uttrykk som vil dukke opp i løpet av Gruppetinget. Hør med speiderne om hva de tror ordet betyr før ordet forklares med eksempler. 
Det kan også gjøres som en gruppeoppgave: Alle Speiderne får utdelt en liste over ord og uttrykk uten forklaring. Be de snakke sammen å bli enige om hva de tror ordene betyr. Etter ca. 5-10 minutter går dere gjennom listen sammen og snakker om hva de ulike ordene.

Eksempel på en liste over ord og uttrykk.
 

3. Gjennomgang av sakslisten

Gå gjennom sak for sak i sakslisten og forklar hva som skal skje og hva ordene betyr. Spør speiderne  

Eksempel på saksliste

Eksempel på foretningsorden
 

4. Gjennomgang av kjøreplan

Eksempel på kjøreplan

En kjøreplan gir speidere og ledere en oversikt over hva som skal skje når og hvor mye tid dere har til hver sak og pause. Det er også veldig fint for ordstyrer å ha denne oversikten.
 

5. Førerpatruljens sak

Førerpatruljen kan komme med en sak til gruppetinget. Be speiderne om å diskutere for eksempel dette:

 • Hva mener dere er viktig at gruppen fokuserer på for at speidingen skal bli gøy?

Det speiderne kommer frem til, kan de si på gruppetinget.
 

6. Annet

Snakk til slutt om hva dere kan gjøre for å få de andre speiderne på gruppetinget engasjerte. 

Førerpatruljen kan for eksempel dele ut bingo-ark til speidere og ledere. Når lederne på møtet nevner ordene på bingo-arket, kan speiderne krysse av ruten. Det er om å gjøre å få kryss i 6 ruter på rad (nedover, bortover eller på skrå).

 

Hvis du ønsker andre møteforslag til førerpatruljen, kan du sjekke ut oppdrag førerpatruljen.

Kartet er fra oppdrag førerpatruljen.

Utfordringer og erfaringer

Viktig: Det er fint om en speiderleder er der for speiderne under gruppetinget og støtter de i gjennomføringen og passer på hvem som har hvilke oppgaver. 

 • Publisert: 23.01.2024
 • Forfatter: Helene Bredal
 • Kommunikasjon
 • Stifinner
 • Vandrer
 • Leder
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Aktivitet
 • Møteforslag
 • 30 - 60 min
 • Inne