Meny

Vi gjør verden bedre! (prosjektmerke)

Prosjektmerket Vi gjør verden bedre! utfordrer patruljene til å gjennomføre et samfunnsrelatert prosjekt i patruljen for å ta tak i en utfordring eller sak som er viktig for patruljen.
Hvorfor

Målet med prosjektmerket er at patruljen skal finne seg en utfordring i samfunnet, lære om den og arrangere eller delta i en aktivitet som skal bidra til å løse utfordringen.

Bidrar til følgende mål
 • L-1 Utvikle forståelse for speidingens verdigrunnlag og viktige særtrekk ved egen organisasjon.
 • L-5 Spre glede ved å gjøre noe uselvisk og hyggelig for andre.
 • S-14 Engasjer deg i aktuelle samfunnsproblemer eller kriser, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt.
 • S-3 Ta ansvar i speidersammenheng.
 • V-1 Utvikle dine samarbeidsevner.
Fremgangsmåte

Vi skal gjøre verden bedre!

Dere skal planlegge og gjennomføre et eget samfunnsrelatert prosjekt i patruljen for å ta tak i en utfordring eller sak som er viktig for dere.

Slik går dere fram (les mer utfyllende om hvert steg på de ulike fanene):

Se også aktivitetsheftet for utfyllende beskrivelse og tips til hvordan dere jobber med prosjektmerket.

1. Hva brenner dere for?
Vet dere om noen utfordringer i samfunnet som dere i patruljen kan bidra til å løse? Tips: Hva debatteres i lokalavisen eller andre medier der dere bor? Hva snakkes det om på skolen, i elevrådet eller blant venner?

2. Hvordan få det til?
Når patruljen har funnet seg en utfordring, må dere tenke på hvordan dere kan bidra til å løse denne. Vil dere lage en aktivitet for noen? Vil dere delta på en aktivitet sammen med noen? Nå er det tid for å se nærmere på detaljene og hvordan dere kommer i gang.

3. Gjør det!
Nå er det endelig tid for å gjennomføre det dere har planlagt. Ha forberedelsene i bakhodet, men husk at det er lov å justere planene underveis. Det gjør ingenting om ikke alt går som planlagt, og det er ofte bare dere som vet hva som ikke gikk slik dere hadde tenkt. Kanskje blir det et enda bedre resultat!

4. Slik gikk det!
Dette er tidspunktet for å oppsummere det dere har gjort, og tenke over hvordan det gikk. Har dere bidratt til å løse utfordringen? Hvorfor? Hvorfor ikke? Kunne dere gjort noe annerledes? Hva skal dere huske til neste gang? Hva har de enkelte i patruljen lært av utfordringene de fikk?

Når dere har gjennomført prosjektet, oppfyller dere kravene til prosjektmerket «Vi gjør verden bedre!». Bra gjort! Dette bør dere feire med å invitere alle som deltok i prosjektet til en avslutningskveld.

Mål
Formålet med dette prosjektet er at patruljen skal finne seg en utfordring i samfunnet, lære om den, gjøre flere bevisste på den og arrangere eller delta i en aktivitet som skal bidra til å løse utfordringen.

Finn ut hva dere kan gjøre!
Dette steget går ut på å undersøke hvilke målgrupper, situasjoner, problemer og utfordringer som finnes i samfunnet. For å komme i gang må patruljen møtes til en idédugnad. Dette kan dere løse som et eget patruljemøte eller snakke med troppsleder eller førerpatruljen slik at patruljen får bruke deler av et troppsmøte til dette.

Før møtet er det lurt om alle forbereder seg ved å tenke over hva de mener kan gjøres bedre i samfunnet. Det kan være alt fra ting som skjer i nærmiljøet til temaer som påvirker nasjonalt eller internasjonalt. Her er det ingen fasit på hva patruljen må gjøre, siden dette avhenger av hvor mange medlemmer dere er i patruljen, alder og erfaringsnivået deres. Når patruljen møtes til idédugnaden, er det lurt om dere har undersøkt mulige utfordringer på forhånd. Ta med lokale eller riksdekkende aviser eller bruk internett for å undersøke flere ting under møtet. Nå er det tid for å slenge ut idéene, og det er viktig at alle idéene blir skrevet ned. Når alle har fått kommet med sine idéer, ser dere også om flere har tenkt likt.

Regler for idédugnad
» Ingen negativ evaluering av idéer som presenteres. I dette steget finnes det ingen dårlige idéer!
» Oppmuntre til ville og absurde idéer. - Jo flere idéer, jo bedre!
» Bygg på hverandres idéer så sant det er mulig. «Ja, og så kan vi jo ...»
» Skriv opp alle forslag - i det minste med et stikkord eller en setning
» Sett ei tidsramme og overhold den.

Velg en idé

velgenide3.png

Stem over det!
Hvis patruljen har mange idéer, må dere bli enige om hvilken idé dere vil gå for. Dette kan gjøres ved å stemme over de ulike idéene. Skriv alle ideene på post-it-lapper og heng dem opp på veggen. Hver av dere har fem smilefjes til disposisjon, og dere kan fordele dem akkurat som dere vil. Noen velger å plassere alle fem på den samme idéen, mens andre fordeler dem mellom flere idéer de liker. Når alle smilefjesene er fordelt, teller dere dem opp. Hvis det ikke er et stort flertall for en idé, tar dere ut den/de som fikk færrest stemmer og stemmer på nytt. Slik fortsetter dere helt til én idé har fått flest stemmer. Hvis to havner likt, kan dere jo tenke på om disse kan slås sammen, eller gjøre den ene først og ha den andre klar til neste prosjekt.

Forkunnskap
Når patruljen har bestemt seg for en utfordring, må dere tenke på hvordan dere kan bidra til å løse denne og hva de neste stegene skal være. For å kunne gjøre noe med en utfordring må dere først lære litt om den, hva som forårsaker den og på hvilken måte dere best kan bidra til å løse den.

Her må dere ut og søke informasjon. Treffe andre mennesker som kan fortelle litt om utfordringen og hva som trengs for å gjøre situasjonen bedre, eller kanskje det holder om dere undersøker litt på egenhånd. Det viktigste å tenke på er at for å kunne gjøre noe bedre, må dere ha kunnskap om utfordringen og hva som kan bidra til å løse den.

Når dere har funnet ut litt mer om hvordan dere kan bidra, er det tid for å planlegge.

Planlegging og forberedelser

3x3modell.png

 

Utfordringer for alle!
I dette steget er det lurt å tenke på at det dere bestemmer dere for, skal være passe utfordrende for alle som deltar i prosjektet. Fordel ansvaret og oppgavene mellom dere, og pass på at alle får utfordret seg. Det kan hjelpe at alle deltakerne i prosjektet setter seg et personlig mål for hva de ønsker å lære eller få til gjennom prosjektet.

Dere har funnet en utfordring, bestemt hva dere vil gjøre, lært om utfordringen og planlagt og forberedt noe dere vil gjennomføre. Nå er det endelig tid for å gjøre det!

Ha forberedelsene i bakhodet, men husk at det er lov å justere planene underveis. En del av gjennomføringen er faktisk å vurdere om det dere har planlagt kan gjennomføres slik som dere hadde tenkt, eller om noe har endret seg slik at dere må tilpasse underveis.

HUSK! Det gjør ingenting om ikke alt går som planlagt, og det er ofte bare dere som vet hva som ikke gikk slik dere hadde tenkt. Kanskje blir det et enda bedre resultat!

SKAP BLEST!
Et av målene med prosjektmerket er at flere skal bli kjent med utfordringen(e) som dere jobber med i prosjektet. Både underveis og i etterkant av gjennomføringen må dere derfor tenke på hvordan prosjektet kan gjøres kjent for andre. Synlighet i media viser fram speidingen i samfunnet og bidrar til at flere blir kjent med hva vi gjør.

Sett av tid til å bli enige om hva dere ønsker at de andre skal få vite om prosjektet. Finn ut hvem dere skal snakke til, når og hvordan. Her er noen forslag:

 • Ta kontakt med ulike medier (aviser, radio, TV) på forhånd, og inviter dem til å følge prosjektet. På denne måten kan dere få både markedsføring og omtale gjennom hele prosjektperioden.
 • Lag en video og legg den ut på YouTube.
  Linken kan dere dele på speidergruppas hjemmeside eller facebook.
 • Ta bilder og del dem på Instagram - bruk emneknaggene #bedreverden og #speiding !
 • Dere kan også registrere prosjektet på speiding.no/samfunnet .

OBS! Husk at ikke alle forstår speiderord og uttrykk. Hvis dere bruker ord som patrulje, haik eller peff bør dere forklare dette nærmere slik at alle skjønner hva dere snakker om.

Evaluering av oppgaven
For å kunne lære noe av dette prosjektet må dere se tilbake på hva dere har gjort, og se om prosjektet ble som dere hadde tenkt.
» Klarte vi å hjelpe til med å løse utfordringen? Hvorfor? Hvorfor ikke?
» Hvem har vi gjort mer bevisst på utfordringen?
» Hva kunne vi gjort annerledes? Hva skal vi huske til neste gang?
» Hva har vi lært?
» Hva opplevde vi som mest positivt?

Evaluering av deltakerne
I tillegg til å evaluere oppgaven, kan det være nyttig og lærerikt å gi tilbakemelding til hverandre på innsatsen i prosjektet. Her bruker dere notatboka som hjelpemiddel, og hver enkelt skal få tid til å sette ord på sine opplevelser. For å komme inn i en positiv atmosfære er det viktig å ta utgangspunkt i det som har vært bra, men også finne fram til hva personen kan gjøre bedre. Alle skriver ned i notatboka tre positive ting +++ og en utfordring Δ, til hverandre og seg selv.

Det er viktig å forsøke og beskrive situasjoner så konkret som mulig, og unngå å vurdere utsagn. For eksempel:
+ Du var nøye med oppgaven
+ Du var flink til å lære bort
+ Du greide å holde humøret oppe, selv om det regnet hele tiden
∆ Neste gang kan du være flinkere til å møte til rett tid på planleggingsmøtene

Så er det på tide å presentere sine tilbakemeldinger for de andre. Dette foregår ved at dere etter tur leser ordrett det dere har notert ned. Denne måten sikrer at alle får gitt en tilbakemelding og får delt sin opplevelse. I tillegg tar det mye kortere tid enn om alle snakker fritt. Den personen som får tilbakemelding skal først dele sitt, og så lede de andres deling. Det er blant annet fordi hun bør skrive ned tilbakemeldingene. HUSK! Meningsutveksling venter vi med til etterpå.

Del dine erfaringer!

Når dere har unnagjort evalueringen, er det tid for å dele de mer personlige erfaringene deres. På denne måten kan alle i patruljen ta del i hverandres opplevelser, følelser og reaksjoner, og sammenlikne dem med sine egne. Delingen skjer best i en avslappet atmosfære. Praten går veldig lett hvis dere for eksempel samler dere rundt et festbord eller et bål.

Sjiraffspråket

Etter at prosjektet er gjennomført, sitter dere kanskje igjen med noen negative opplevelser i tillegg til de positive. Hvis det har oppstått gnisninger eller uheldige situasjoner underveis i prosjektet, kan det være lurt av hensyn til vennskapet deres å løse opp i disse. Da kan dere prøve ut en spesiell kommunikasjonsmetode kjent som sjiraffspråket.

I denne måten å snakke sammen på skal man bare kommer med objektive observasjoner og fortelle om egne følelser og opplevelser. Bruk "jeg" i stedet for "du", unngå kategoriske ord som "alltid" og "aldri, og uttrykk ønsker heller enn å anklage andre. Ved å snakke på denne måten vil dere oppnå mer enn ved å krangle. Les mer om sjiraffspråket i peffens hjørne.e

Når dere har gjennomført prosjektet, oppfyller dere kravene til prosjektmerket «Vi gjør verden bedre!». Bra gjort!

Et prosjekt er ofte en litt større og utfordrende oppgave for patruljen å løse, og når dere har gjennomført prosjektet er det derfor hyggelig å markere dette med en liten feiring. Dette er for å takke hverandre for innsatsen i prosjektet, og det er som regel veldig koselig å møtes bare for å slappe av og gjøre noe sammen, uten at dere trenger å tenke på arbeidsoppgaver.

Inviter alle som deltok i prosjektet til en avslutningskveld. Her kan dere dele ut prosjektmerket (bestilles hos Speider-sport), andre merker eller utmerkelser dere har tatt, og se på bilder eller finne inspirasjon til neste prosjekt.

Tips! Når dere i planleggingsfasen ser på om prosjektet kommer til å koste penger, er det lurt å sette av litt penger til en avslutningskveld. Hvis aktiviteten ikke koster noe, kan dere uansett søke til speidergruppa om å få penger til en liten feiring.

 • Publisert: 31.01.2018
 • Forfatter: NSF

Del saken

 • Småspeider
 • Stifinner
 • Vandrer
 • Rover
 • Livskvalitet
 • Samfunnsengasjement
 • Vennskap
 • Vår
 • Sommer
 • Høst
 • Vinter
 • Andre merker
 • Prosjekt
 • 90 min +++
 • Ute
 • Inne

Våre samarbeidspartnere

Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
Frivillighet Norge
LNU logo
Norsk friluftsliv
Vitensenterforeningen