<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Sovende grupper

Sovende grupper er speidergrupper som ikke har medlemmer og aktivitet.

Dersom en speidergruppe ikke har noen medlemmer ved årsskiftet blir gruppas status endret til "sovende". Dette betyr at det ikke er noen aktivitet, men at det heller ikke er vedtatt noen nedleggelse. Å legge en speidergruppe sovende krever ingen vedtak.

Det kan bety at det jobbes med å starte opp speiderarbeid igjen, at det er behov for en pause i gruppa eller at det var så lite aktivitet i gruppa at det ikke var mulighet til å drive speiderarbeid, og alle medlemmer er blitt utmeldt. Dersom det ikke ser ut til å være mulighet for å starte opp innen et par år, bør gruppa legges ned, slik at eiendom, utstyr og penger kan overføres til krets/korps etter de regler seg gjelder. Jo lenger tid det går, jo vanskeligere er det å nøste opp i både hva som har skjedd, hvem som hadde ansvaret og om det finnes eiendeler som burde vært tatt hånd om.

Dersom en gruppe legges ned og det senere er ønske om å starte opp igjen arbeid, er det mulighet for å få både gruppenavn og -nummer tilbake. Det er ikke nødvendig å holde gruppa kunstig i live for å bevare historien. Kretsen bør holde seg oppdatert på status i de små gruppene, slik at det er enkelt å rydde opp dersom siste medlem skulle ønske å melde seg ut.

Kretser og korps har ansvar for sine grupper
Det er opp til kretsen og ev. korpset å vurdere om det er håp om gjenoppstart eller om gruppa skal legges ned, gjerne i dialog med tidligere medlemmer i gruppa. Ifølge NSFs lover § 5-4 ligger det til kretsstyret å forvalte eiendelene til sovende grupper og sørge for nedleggelse av grupper som ikke lenger oppfyller kravene til å være en gruppe. For korpsgrupper har korpsstyret denne myndigheten.

Kretsen/korpset bør løpende holde seg orientert om de gruppene som har få eller ingen medlemmer, snakke med eventuelle gruppeledere og sørge for at en avgjørelse om oppstart eller nedleggelse tas mens det fortsatt er noen som kjenner de lokale forholdene. Det kan være bankkonto, speiderhus, hytte, forsikringer og andre avtaler, lagerlokale og utstyr som må håndteres, og denne jobben blir vanskeligere ettersom tiden går. Kanskje en annen speidergruppe kan ha glede av det som er igjen etter den sovende gruppa?

Se ellers informasjon om nedleggelse av speidergrupper.

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear