Fastsettelse og innkreving av medlemskontingent

På denne siden finner du en beskrivelse av regler, rutiner og frister knyttet til fastsettelse og registrering av medlemskontingenten og håndtering av innkreving og innbetalinger.

Medlemskontingenten innkreves en gang i året, og gjelder for resten av inneværende år. Medlemsforsikringen gjelder fra innmelding til forfall på medlemskontingentgiroen og fra betaling og ut året.

Kort om medlemskontingenten:

 

De ulike delene av medlemskontingenten

Medlemskontingenten til forbundsleddet vedtas av Speidertinget, i Retningslinjer om kontingent. Forbundskontingenten indeksreguleres og øker med 0 eller 10 kr hvert år.

Hva går forbundskontingenten til?
Forsikring, medlemsbladet SPEIDEREN, medlemskap i verdensspeiderorganisasjonene WOSM og WAGGGS, samarbeidet i Speidernes fellesorganisasjon, lønn og drift av forbundskontoret, ivaretakelse av speiderdemokratiet, utvikling av materiell, arrangementer og andre tilbud, kommunikasjonsarbeid, støtte til medlemmene og alle organisasjonsledd, medlemssystem og mye mer.

Korpset vedtar ikke egen kontingentsats.

For alle som er medlem i et av de fem speiderkorpsene overføres 30 % av innbetalt forbundskontingent til korpset.

Korpskontingenten går til drift av korpset, korpsting og aktivitet i regi av korpset.

Det er kretstinget som vedtar kretskontingenten.

Kontingenten går til drift av kretsleddet, ivaretakelse av speiderdemokratiet i kretsen, og kretsens tilbud, f.eks. kretskonkurranse og andre aktiviteter i kretsen.

Det er gruppetinget som vedtar medlemskontingentsatsene for gruppa. Speidergruppene kan vedta ulike satser for ulike medlemmer, f.eks. en lavere sats for ledere enn for speidere. En del grupper dekker hele eller deler av medlemskontingenten for sine ledere.

Det er ingen nedre eller øvre grense for størrelsen på kontingenten i gruppene. Det varierer i stor grad hva speidergruppene inkluderer i medlemskontingenten og hva de eventuelt krever inn penger for separat. Her er det opp til gruppa å velge en sats som passer til hva medlemmene får av tilbud og eventuelt utstyr inkludert. Noen grupper velger f.eks. å ha en litt høyere sats for nye medlemmer (en oppstartskontingent) som inkluderer f.eks. merker, speiderskjerf, gruppegenser, loggbok eller annet utstyr. Noen grupper har lav kontingent fordi de får god støtte fra foreldreforening/Speidernes venner-forening eller støtteordninger eller fordi de tar betalt per tur/aktivitet og for utstyr og merker. Hva som fungerer best for dere, er det gruppetinget som avgjør.

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv