<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Ny gruppe - veien videre

Speidergruppa er stiftet, protokoll og registreringsskjema har kommet fram til forbundet, og gruppa er registrert. Nå gjenstår en del oppgaver før gruppa er skikkelig i gang. Noe kommer til å gjenta seg årlig eller løpende, andre oppgaver skal gjøres en gang.

Dette må følges opp i løpet av den første tiden:

  1. Lederne i gruppa planlegger hvilket tilbud som skal gis til speiderne og hvordan det skal rekrutteres medlemmer. Det lages terminlister, budsjett og en plan for å skaffe midler til speidergruppa. Se tips til planlegging under Gruppedrift.
  2. Rekruttering og oppstartsmøter for enheten(e). Åpne møter/turer/aktiviteter for dem som er nysgjerrige på hva speiding er?
  3. Medlemmene meldes inn i speidergruppa i Norges speiderforbunds medlemssystem.
  4. Gruppeleder sender taushetserklæring til forbundskontoret og sørger for å vise politiattest til kretsleder. Gruppeleder sørger for at de andre lederne viser politiattest, og registrerer at disse er vist i medlemssystemet. Om politiattest.
  5. Speidergruppa registreres i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret. Da får gruppa et organisasjonsnummer som registreres i medlemssystemet.
  6. Det åpnes bankkonto i speidergruppas navn. (Send kontonummer til forbundet.)
  7. Lederne starter på lederkursene – dersom de ikke har disse fra før.
  8. Gruppeleder får informasjon på e-post minst en gang månedlig om frister, aktuelle saker og tips til drift, arrangementer og kurs etc. Les denne!

Det er ganske mye som skal gjøres i starten. Dersom dere har spørsmål om det som står på denne oversikten, lurer på om dere kan gjøre noe annerledes e.l., kontakt forbundskontoret for en prat og en avklaring. Det er mulig å finne løsninger!

 

Foto: Morten Ødegaard

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv
Stena Recycling
Tufte Wear