Ledertrening

Ledertreningen i Norges speiderforbund kan deles i fire deler: Patruljeførerkurs, grunntreningen, den videregående treningen og emne- og fordypningskurs.

Grafisk modell ledertrening anno 2017.jpg

 

PATRULJEFØRERKURSET
Patruljeførerkurset (ofte kalt peff-kurs) består av tre deler, Peff 1, Peff 2 og Peff 3. Dette er de første lederkursene, som speiderne får mulighet til å delta på når de er blitt 12-13 år gamle.
 

GRUNNTRENINGEN
Før du begynner på kursene i grunntreningen skal du gjennom Lederstart, som gjør deg kjent med hva en lederrolle i Norges speiderforbund innebærer.

Grunntreningen gir lederne de mest nødvendige kunnskaper og ferdigheter for deg som er speiderleder. Grunntreningen er de tre kursene vi anbefaler alle lederne våre å ta for å oppnå en grunnleggende forståelse for prinsipper for speiderarbeidet og speiderverdiene.

Grunntreningen består av tre hovedkurs som igjen er delt inn i mindre emner. Denne strukturen er viktig for å få fleksibilitet i ledertreningen. Både Trinn 1 og Trinn 2 kan gjennomføres enten som flere separate kurs eller som et helgekurs.

Les grundigere beskrivelser av kurs i grunntreningen.

Du finner oversikten over kurs som arrangeres i kretser, regioner eller forbundet på arrangementssiden på www.speiding.no. Du kan også finne kursinformasjon på kretsenes hjemmesider.
 

DEN VIDEREGÅENDE TRENINGEN
Den videregående treningen består av to kurs - Trekløver-Gilwell og Ledertrenerkurset.

  • Trekløver-Gilwell er for de som ønsker å fokusere på personlig utvikling som speiderleder, samtidig som du lærer om speiderledelse på et høyere nivå.
  • Ledertrenerkurset er et kurs for deg som kunne tenke deg å holde kurs i grunntreningen i speideren.

 

EMNE- OG FORDYPNINGSKURS
Norges speiderforbund har også kurs for ledere som trenger nytt påfyll. Forbundet tilbyr både videregående trening for ledere som vil fordype seg i speiding, og en hel rekke spesialiserte fordypnings- og emnekurs som handler om alt fra friluftsferdigheter til verdi- og holdningsspørsmål.

Del saken

Våre samarbeidspartnere

Frivillighet Norge
Studieforbundet natur og miljø
Flyktninghjelpen
LNU logo
Norsk friluftsliv