Aktivitetstilbud og planlegging

På denne siden har vi samlet informasjon som kan hjelpe gruppa, kretsen eller korpset å bygge et inkluderende miljø og et godt samarbeid.

Finn hjelpemidler innen temaet eller les tips til hvordan dere kan jobbe med dette området.

Relevante sider:

Dra fingeren over tabellen for å scrolle

Runding-DGA_7893_foto_daniel_gauslaa.png

Runding-båt-6-Foto-Kristian-Lauvdal-Strøm.png

Runding-CF-Salicath-9751.png

KJØR AKTIVITET!

Eksempler på årsplaner og møteforslag

Arrangementer i kretsen/korpset

Felles gruppearangementer

Kvalitet i aktivitetene:

 • Bruk av speiderprogrammet
 • Veiledning som metode 
 • Speidermetoden

Bruk av programhjelpemidler 

Alderstilpasset tilbud i gruppa

LEGG EN PLAN!

Planlegging i speideren

Møteplanlegging

Turplanlegging

Enhetens langtidsplan

Arbeidsplan i gruppa

Prosjektmetoden

Sikker speiding

Overgang mellom enheter

BLI INSPIRERT!

Prosjektmerker:

Internasjonale prosjekter:

Dra fingeren over tabellen for å scrolle

Ønsker dere å komme i kontakt med noen som har erfaring med disse temaene? Trenger dere hjelp til å vurdere egen situasjon og finne gode tiltak? Eller har dere gode erfaringer eller hjelpemidler dere vil dele med andre?

Send oss en forespørsel

Her får du oversikten over en del nyttige hjelpemidler til deg som leder. Noe kan du laste ned fra denne siden og noe kan du kjøpe hos Speider-sport.

Lederveiledninger
For å styrke kompetansen hos ledere finnes det tre skriftlige lederveiledninger med temaer som er aktuelle for deg som er speiderleder, og som kan brukes ifm egen læring. Innholdet dekker mange av emnene under Trinn 1,2 og 3 i grunntreningen. 

Oppmøte- og programoppfølging

Det finnes egne loggbøker som kan brukes av speidere til å holde oversikt over egen utvikling. De yngste speiderne klarer ikke å føre oversikten selv, og det er lederen som skal hjelpe dem med det. 

 • Min speiderlogg (småspeider, stifinner, vandrer)
 • Min roverlogg

Det finnes også andre programbøker:

 • Beverhåndboka
 • Fordypningsmerkeboka

Oversiktsplakat, som navnet tilsier, hjelper lederen å holde oversikt over hver enkelt speiders utvikling innen til speidersprogrammet. På plakaten kan du registrere hvilke mål speiderne har jobbet med og hvilke merker og andre programelementer de har tatt. Oversiktsplakat kan kjøpes på www.speider-sport. Du kan også bruke det interaktive skjemaet som du finner i dokumentboksen, til å registrere oppmøte og programarbeid i enheten.

NYHET! Oppmøte- og programoppfølging - interaktiv tabel - Last ned som excel

Sikkerhet på tur

Dette er speiderens egne sjekklister for speidere og ledere som hjelper dem å forberede og gjennomføre turer på en trygg og god måte. Heftene (A4 for ledere og A6 for speidere) kan kjøpes på www.speider-sport.no eller lastes ned fra denne siden.

Planlegging og prosjektarbeid
For å hjelpe deg med å strukturere og kvalitetssikre aktivitetene du som speiderleder organiserer, kan du laste ned heftet "sjekkliste for gode aktiviteter".

Prosjektleders verktøykasse kan være et nyttig hjelpemiddel for deg som skal lede større eller mindre prosjekt, og vil hjelpe deg helt fra oppstart til avslutning av prosjektet. Du kan laste ned heftet med vedlegg på denne siden.

 

   I fanene ser du alle relevante hjelpemidler og best practice innen temaet. Vi både legger ut nytt og oppdaterer gammelt materiell.

   Emnekurs

   Emnekurs i speiderprogrammet

   Kurset holdes i kretser og på nasjonale arrangementer som Lederløft og landsleir.

   I fanene ser du alle relevante hjelpemidler og best practice innen temaet. Vi både legger ut nytt og oppdaterer gammelt materiell.

   Tegnefilmer:

   Turplanlegging med 3x3

   Webinar:

   Presentasjon fra webinaret Gode speideraktiviteter fra år til år

   E-kurs om speiderprogrammet 1. juni 2021 (PowerPoint) - kan brukes til opplæring i speidergruppene og inneholder en øvelse man kan bruke i forbindelse med aktivitetsplanlegging i enheten. Bruk presentasjonsmodus for å få med interaktive elementer i presentasjonen.

   Del saken

   Våre samarbeidspartnere

   Frivillighet Norge
   Studieforbundet natur og miljø
   Flyktninghjelpen
   LNU logo
   Norsk friluftsliv