<link rel="stylesheet" href="styles.css">

Oppdrag: Førerpatruljen

Velkommen til siden om Oppdrag: Førerpatruljen - et kursopplegg for førerpatruljer. Her finner dere flere spennende oppdrag - opplegg for førerpatruljemøter og -samlinger som kan gjennomføres lokalt i gruppene. I forbindelse med gjennomføringen av oppdragene kan førerpatruljene sende inn sine tilbakemeldinger og tips til gjennomføring i kartløsningen nedenfor.

"Patruljesystemet er ikke ett system å drive speiding etter. Det er det eneste systemet."

Robert Baden-Powell

Alle troppens patruljeførere og assistenter er medlemmer av førerpatruljen. Troppslederen er førerpatruljens patruljefører. Eventuelle troppsassistenter er også med på lik linje som peffer og asser. Patruljeførerne er selve ryggraden i troppsarbeidet. Dyktige patruljeførere er en forutsetning for at patruljene og troppene skal fungere godt. I tillegg til at patruljeførernes lederutvikling har stor betydning for dem selv, bidrar patruljeførerne også til samme utvikling blant sine patruljemedlemmer.

Troppslederens viktigste oppgave blir derfor å støtte patruljeførerne i deres utvikling, og å veilede dem i deres ledelse av patruljen.

 

Bruker ikke gruppen din patruljesystemet?
Tips til grupper i verktøykassa

Inspirasjon til de som kunne blitt peffer

Tips: Send speiderne på peffkurs! Dette arrangeres av kretsens ledertrenere

 

Målet med Oppdrag: Førerpatruljen er å vise lederne hvordan å drive troppen i tråd med speidermetoden. Hensikten er at lederne i troppen skal bli mer bevisste på hvorfor de gjør ting, og på hvordan de gjør det.