Organisering og styrearbeid

På denne siden har vi samlet informasjon som kan hjelpe gruppa, kretsen eller korpset å bygge et inkluderende miljø og et godt samarbeid.

Finn hjelpemidler innen temaet eller les tips til hvordan dere kan jobbe med dette området.

Relevante sider:

Dra fingeren over tabellen for å scrolle

Runding-DGA_7893_foto_daniel_gauslaa.png

Runding-båt-6-Foto-Kristian-Lauvdal-Strøm.png

Runding-CF-Salicath-9751.png

ORGANISERING MÅ TIL!

Organisering, roller og ansvar - gruppe

Organisering, roller og ansvar - krets og korps

Korps: Roller og ansvar

Ansvars- og oppgavefordeling i gruppa

Samarbeid mellom gruppe og krets/korps

STYR I VEI!

Strategisk arbeid

Gruppestyret

Kretsstyret

Korpsstyret

Viktige retningslinjer 

Kvalitet og utvikling

Gode møter

Krisehåndtering og Krisekommunikasjon

Langtidsplanlegging/ arbeidsplan

DEMOKRATI ER GØY!

Demokratiske prosesser og arenaer:

Førerpatruljen

Troppsting

Gruppeting

Kretsting

Korpsting

KL-KS

Speider- og Roverforum

Speidertinget

Dra fingeren over tabellen for å scrolle

Ønsker dere å komme i kontakt med noen som har erfaring med disse temaene? Trenger dere hjelp til å vurdere egen situasjon og finne gode tiltak? Eller har dere gode erfaringer eller hjelpemidler dere vil dele med andre?

Send oss en forespørsel

I fanene ser du alle relevante hjelpemidler og best practice innen temaet. Vi legger ut nytt materiell og oppdaterer det som allerede finnes.

Opplegg for gruppesamlinger

Kurs for førerpatruljen

Oppdrag: Førerpatruljen

Emnekurs i gruppeledelse

Kurset holdes i kretser.

Webinar om kretsstyrearbeid

Kretsstyret - ansvar og muligheter (inkl. bygge patruljen)

I fanene ser du alle relevante hjelpemidler og best practice innen temaet. Vi legger ut nytt materiell og oppdaterer det som allerede finnes.

Tegnefilmer:

Webinarer:

Del saken